Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

20. kapitola

Potrestanie Benjamíncov

1 Vtedy všetci Izraelci vyšli a zhromaždil sa celý zbor od Dánu po Beéršebu i Gileád ako jeden muž pred Hospodina do Micpy.
2 A náčelníci všetkého ľudu a všetky kmene Izraela sa dostavili na zhromaždenie Božieho ľudu, štyristotisíc pešiakov schopných narábať mečom. 3 Benjamínci sa dopočuli, že Izraelci vyšli do Micpy. Izraelci sa pýtali: Povedzte, ako sa stal tento zločin? 4 Lévíjec, muž zavraždenej ženy, odpovedal takto: Prišiel som so svojou vedľajšou ženou do Benjamínskej Gibey, aby som tam prenocoval. 5 Ale občania Gibey povstali proti mne a v noci obkľúčili dom so zlým úmyslom: mňa chceli zabiť a moju vedľajšiu ženu zneuctili, takže zomrela. 6 Vtedy som chytil ženu, rozkúskoval som ju a kusy som rozposlal po celom území dedičného vlastníctva Izraela; lebo spáchali ohavnosť a hanebný čin v Izraeli. 7 Ajhľa, všetci ste Izraelci; poraďte sa a rozhodnite sa tu! 8 Tu povstal všetok ľud ako jeden muž a hovoril: Nikto z nás nepôjde do svojho stanu, nikto sa nevráti domov. 9 Teraz toto urobíme Gibei: Pôjdeme proti nej podľa lósu. 10 Zo všetkých kmeňov Izraela vezmeme po desať mužov zo sto, a po sto z tisíc a po tisíc z desaťtisíc; tí zadovážia potravu pre ľud, ktorý prišiel benjamínskej Gibei odplatiť ohavnosť, ktorú spáchali v Izraeli. 11 Nato sa zhromaždili pri meste všetci mužovia Izraela ako jeden muž. 12 Kmene Izraela rozposlali mužov po celom kmeni Benjamín s odkazom: K akému zločinu to došlo u vás? 13 Teraz vydajte naničhodných mužov z Gibey; usmrtíme ich, a tak odstránime zločin z Izraela. Ale Benjamínci nechceli počúvať svojich bratov Izraelcov. 14 Benjamínci sa zhromaždili zo svojich miest do Gibey, aby vytiahli do boja proti Izraelcom. 15 V onen deň spočítali Benjamíncov z miest: dvadsať šesťtisíc mužov schopných narábať mečom, okrem obyvateľov Gibey, spomedzi ktorých napočítali sedemsto vybraných mužov. 16 Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo sedemsto vybraných ľavákov; tí všetci hádzali kameňmi navlas presne a nechybili. 17 Aj mužov z Izraela, bez Benjamíncov, spočítali: štyristotisíc mužov schopných narábať mečom; všetci boli bojaschopní. 18 Izraelci sa pobrali a tiahli do Bételu; dopytovali sa Boha slovami: Kto z nás má najprv vytiahnuť do boja proti Benjamíncom? Hospodin odpovedal: Najprv Júda. 19 Ráno Izraelci vstali a utáborili sa oproti Gibei. 20 Mužovia z Izraela vytiahli do boja proti Benjamíncom a zoradili sa proti nim do boja naproti Gibei. 21 Ale Benjamínci vyrazili z Gibey a zrazili k zemi v onen deň dvadsaťdvatisíc mužov z Izraela. 22 No mužovia ľudu izraelského sa vzmužili, znova sa zoradili do boja na tom istom mieste, kde sa zoradili v prvý deň. 23 Izraelci vyšli a plakali pred Hospodinom až do večera, potom sa takto dopytovali Hospodina: Máme ešte raz tiahnuť do boja proti našim bratom, Benjamíncom? A Hospodin odpovedal: Vytiahnite proti nim! 24 Keď sa teraz Izraelci na druhý deň priblížili, 25 vytiahol Benjamín aj na druhý deň z Gibey proti nim a zrazil k zemi z Izraelcov ešte osemnásťtisíc mužov, všetko schopných narábať mečom. 26 Všetci Izraelci, všetok ľud, vystúpili a prišli do Bételu. Plakali a zostali pred Hospodinom, postili sa v ten deň do večera a obetovali spaľované obete a obete spoločenstva pred Hospodinom. 27 Potom sa Izraelci dopytovali Hospodina - tam bola totiž v tom čase truhla zmluvy Božej 28 a Pinchás, syn Áronovho syna Eleázára, konal pri nej službu v tom čase - a hovorili: Máme ešte raz vytiahnuť do boja proti našim bratom, Benjamíncom, a či máme od toho upustiť? Hospodin odpovedal: Vytiahnite, lebo zajtra vám ich vydám do rúk. 29 Izrael nastrojil zálohy okolo Gibey. 30 Potom na tretí deň Izraelci zase tiahli proti Benjamíncom a zoradili sa proti Gibei ako predtým. 31 Vtedy Benjamínci vytiahli proti ľudu. Dali sa odtrhnúť od mesta a ako predtým začali zrážať a zabíjať niektorých z ľudu, asi tridsať mužov z Izraelcov, na cestách, z ktorých jedna stúpala do Bételu a druhá do Gibey cez šíre pole. 32 Benjamínci si pomysleli: Utrpeli porážku od nás ako predtým. Ale Izraelci sa dohovorili: Dajme sa na útek, vtedy ich odtrhneme od mesta na cesty. 33 Teraz mužovia izraelskí povstali zo stanovíšť a zoradili sa pri Baal-Támáre, izraelská záloha vyrazila zo svojho stanovišťa z čistín Geby. 34 Tak prišlo desaťtisíc vybraných mužov z celého Izraela pred Gibeu a nastal tuhý boj; ale tamtí nezbadali, že ich zastihla pohroma. 35 Tak porazil Hospodin Benjamíncov pred Izraelom a Izraelci v ten deň pobili dvadsaťtisíc sto mužov; všetci boli schopní narábať mečom. 36 Teraz Benjamínci videli, že sú porazení. Mužovia Izraela ustupovali pred Benjamíncami, lebo sa spoliehali na zálohu, ktorú nastrojili proti Gibei. 37 Záloha náhle vyrazila a vtrhla do Gibey a pobila celé mesto ostrím meča. 38 Mužovia Izraela sa dohodli s mužmi zo zálohy, že dajú z mesta znamenie kúdolom dymu. 39 Keď sa mužovia Izraela v boji obrátili a Benjamínci začali zrážať niektorých spomedzi Izraelcov, a zabili asi tridsať mužov, povedali si: Iste utrpeli od nás porážku ako v predošlom boji. 40 Vtedy začal stúpať z mesta stĺp dymu ako znamenie, a keď sa Benjamínci obrátili, ajhľa, plamene z celého mesta šľahali k nebu. 41 Vtom sa mužovia Izraela obrátili, Benjamínci sa naľakali, lebo videli, že ich zastihla pohroma. 42 Obrátili sa pred Izraelcami smerom na púšť, ale boj ich doháňal, a tých, ktorí vychádzali z miest, ničili vo svojom strede. 43 Obkľúčili Benjamíncov, prenasledovali a deptali ich od Nóchy až pred Gibeu na východe. 44 Tak padlo z Benjamína osemnásťtisíc mužov, udatných bojovníkov. 45 Vtedy sa obrátili a utekali do púšte po skalu Rimmón. Na cestách pozbierali z nich päťtisíc mužov. Potom ich ďalej prenasledovali po Gideón a zabili z nich dvetisíc mužov. 46 Všetkých padlých Benjamíncov bolo v ten deň dvadsaťpäťtisíc mužov, schopných narábať s mečom. Všetci boli udatnými bojovníkmi. 47 Šesťsto mužov sa obrátilo, utekalo do púšte až po skalu Rimmón, a zostali pri nej štyri mesiace. 48 Mužovia Izraela sa vrátili k Benjamíncom a pobili ich ostrím meča, ľudí v mestách aj dobytok a vôbec všetko, čo sa tam našlo; všetky mestá, ktoré našli, vypálili ohňom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk