Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

1 V tom čase ešte nebolo kráľa v Izraeli. V tom čase si hľadal kmeň Dán dedičné vlastníctvo, aby sa usadil, lebo dovtedy sa mu nedostalo dedičného vlastníctva medzi kmeňmi Izraela.

Presťahovanie kmeňa Dán

2 Preto Dánovci vyslali zo svojej čeľade päť mužov, udatných bojovníkov zo svojich končín, z Corey a Eštáólu, na výzvedy do krajiny, preskúmať ju. Povedali im: Choďte a preskúmajte tú krajinu. Prišli na Efrajimské pohorie k Míchovmu domu a zostali tam cez noc.
3 Keď boli pri Míchovom dome, poznali hlas mládenca Lévíjca, zabočili tam a povedali: Kto ťa sem doviedol? Čo tu robíš? Čo tu máš? 4 On odpovedal: Tak a tak sa so mnou Mícha ujednal; najal si ma a stal som sa jeho kňazom. 5 Povedali mu: Dopytuj sa Boha, nech sa dozvieme, či cesta, ktorou chceme ísť, sa vydarí. 6 Kňaz im odpovedal: Choďte v pokoji! Cesta, ktorú konáte, je pod Božím dohľadom. 7 Päť mužov šlo ďalej; prišli do Lajišu a videli, že obyvatelia v ňom bývali bezpečne, na spôsob Sidóncov, v pokoji a bezstarostne, v ničom na zemi nemali nedostatok; naopak, mali bohatstvo, boli ďaleko od Sidóncov a nemali s nikým spojenie. 8 Keď sa vrátili k svojim bratom do Corey a Eštáólu, bratia sa ich opýtali: Akú správu prinášate? 9 Odpovedali: Hor sa! Poďme proti nim! Videli sme totiž krajinu, ktorá je skutočne veľmi dobrá; a vy chcete ostať nečinní? Neváhajte odísť a obsadiť krajinu. 10 Keď tam dôjdete, dostanete sa k dôverčivému ľudu; krajina je to rozľahlá na všetky strany. Hospodin vám ju dal do rúk. Je to miesto, kde niet nedostatku v ničom, čo je na zemi. 11 Pobralo sa odtiaľ, z Corey a Eštáólu, šesťsto ozbrojených mužov z čeľade Dánovcov. 12 Vystúpili a utáborili sa pri Kirjat-Jeáríme v Judsku. Preto sa to miesto do dnešného dňa volá Dánov tábor; leží za Kirjat-Jeárímom. 13 Odtiaľ tiahli ďalej na Efrajimské pohorie a prišli k Míchovmu domu. 14 Piati mužovia, ktorí vyšli na výzvedy do kraja Lajišu, ujali sa slova a povedali svojim bratom: Viete, že v týchto domoch je efód a teráfím, i rezba a zliatina? Uvážte, čo máte robiť! 15 Zabočili tam a vstúpili do domu mladého Lévíjca, do domu Míchovho, a pozdravili ho. 16 Šesťsto ozbrojených mužov spomedzi Dánovcov stálo pred bránou. 17 Piati mužovia, ktorí vyšli na výzvedy do kraja, vnikli tam a vzali rezbu, efód, teráfím i zliatinu, kým kňaz spolu so šesťsto ozbrojenými mužmi stál pri vchode brány. 18 Keď tamtí vnikli do Míchovho domu a vzali rezbu, efód, teráfím a zliatinu, kňaz im povedal: Čo to robíte? 19 Odpovedali mu: Mlč! Polož si ruku na ústa a poď s nami; buď nám otcom a kňazom! Či ti je lepšie byť kňazom v dome jedného muža, alebo byť kňazom kmeňa a čeľade v Izraeli? 20 Kňaz sa uspokojil; vzal efód, teráfím a rezbu a pripojil sa k ľudu. 21 Nato sa obrátili a odišli. Ženy, deti, stáda a vzácne veci dali dopredu. 22 Keď sa vzdialili od Míchovho domu, pozvolávali sa mužovia, čo bývali v domoch pri Míchovom dome, a dostihli Dánovcov. 23 Keď zakričali na Dánovcov, tí sa obrátili a pýtali sa Míchu: Čo chceš, že si zvolal svojich ľudí? 24 Odpovedal: Vzali ste mojich bohov, ktorých som si zhotovil, aj s kňazom, a odišli ste. Čo mi tu ešte zostáva? Ešte sa ma pýtate: Čo ti je? 25 Dánovci mu povedali: Neozývaj sa nám viac, lebo rozhorčení ľudia by vás mohli napadnúť a stratíš vlastný život i život svojich domácich. 26 Nato Dánovci odišli svojou cestou. Keď Mícha videl, že sú mocnejší ako on, obrátil sa a vrátil sa domov. 27 Oni však vzali to, čo si Mícha zhotovil, aj kňaza, ktorého mal, a tiahli proti Lajišu, proti pokojnému a dôverčivému ľudu, pobili ho ostrím meča a mesto spálili. 28 Nikto neprišiel na pomoc, lebo mesto bolo ďaleko od Sidónu a nemalo s nikým spojenie. Ležalo totiž v údolí Bét-Rechóbu. Potom znova vystavili mesto a usadili sa v ňom. 29 Mesto nazvali Dánom, podľa mena svojho praotca Dána, ktorý sa narodil Izraelovi. Predtým sa mesto volalo Lajiš. 30 Potom si Dánovci postavili vyrezávanú modlu a Jonatán, syn Mojžišovho syna Géršoma, a jeho synovia boli kňazmi v kmeni Dánovcov až do času, keď obyvateľstvo putovalo do vyhnanstva. 31 Vyrezávanú modlu, ktorú Mícha urobil, vztýčili a zostala tam, dokiaľ dom Boží stál v Šíle.