12. kapitola

Jefteho boj s Efrajimcami

1 Efrajimskí mužovia sa pozvolávali, prešli do Cáfónu a povedali Jeftemu: Prečo si vytiahol do boja proti Ammóncom a nás si nezavolal, aby sme išli s tebou? Zapálime ti dom nad hlavou.
2 Jefte im odpovedal: Ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Ammóncami; ale keď som vás volal na pomoc, nevyslobodili ste ma z ich rúk. 3 Keď som teda videl, že mi nechcete pomáhať, nasadil som vlastný život, tiahol som proti Ammóncom a Hospodin mi ich dal do rúk. Prečo ste teda vyšli dnes bojovať proti mne? 4 Jefte zhromaždil všetkých gileádskych mužov a pustil sa do boja s Efrajimom. Gileádski mužovia porazili Efrajimcov, lebo tí povedali: Ste utečenci z Efrajimu; Gileád je Efrajimom a Menaššem. 5 Potom Gileádovci obsadili Efrajimcom jordánske brody. Keď niekto z utečencov z Efrajimu povedal: Chcem prejsť na druhú stranu! spýtali sa ho gileádski mužovia: Si ty Efrajimec? Keď povedal: Nie! 6 rozkázali mu: Povedz Šibbólet! On povedal: Sibbólet, lebo to nevedel správne vysloviť; chytili ho a zabili pri jordánskom brode. Tak padlo vtedy štyridsaťdvatisíc Efrajimcov. 7 Jefte spravoval Izrael šesť rokov. Keď zomrel Gileádovec Jefte, pochovali ho v Gileáde, v jeho meste.

Ibcán, Élón a Ábdón

8 Po ňom spravoval Izrael Ibcán z Betlehema.
9 Mal tridsať synov a tridsať dcér, ktoré povydával z domu, a tridsať dcér priviedol svojim synom odinakiaľ. Spravoval Izrael sedem rokov. 10 Keď Ibcán zomrel, pochovali ho v Betleheme. 11 Po ňom spravoval Izrael Zebulúnec Élón. Spravoval Izrael desať rokov. 12 Keď Zebulúnec Élón zomrel, pochovali ho v Ajalóne v kraji zebulúnskom. 13 Po ňom spravoval Izrael Pireátončan Ábdón, Hillélov syn. 14 Mal štyridsať synov a tridsať vnukov, ktorí jazdievali na sedemdesiatich osliatkach. Spravoval Izrael osem rokov. 15 Keď Pireátončan Ábdón, Hillélov syn, zomrel, pochovali ho v Pireátone, v efrajimskej krajine na pohorí Amálékovcov.