Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Rút pri nohách Bóazových

1 Potom jej povedala svokra Noémi: Dcéra moja, nemám ti vyhľadať domov, aby si sa mala dobre?
2 Veď Bóaz, s ktorého dievkami si bola, je náš známy. Ajhľa, tejto noci previeva jačmeň na humne. 3 Umy sa a natri masťou, obleč si rúcho a zíď do humna. Nedaj sa však poznať tomu mužovi, kým neprestane jesť a piť! 4 Keď si ľahne, všimni si to miesto, na ktoré si ľahne; potom príď, odkry prikrývku na jeho nohách a ľahni si. On ti potom povie, čo máš robiť. 5 Odpovedala jej: Urobím všetko, čo mi hovoríš. 6 Potom zišla do humna a urobila všetko, čo jej prikázala svokra. 7 Keď sa Bóaz najedol a napil - bol v dobrej nálade a šiel si ľahnúť na kraj hŕby obilia - tíško prišla, odkryla prikrývku na jeho nohách a ľahla si. 8 Okolo polnoci sa ten muž strhol, a keď sa nahol, hľa: pri jeho nohách ležala žena. 9 Spýtal sa: Kto si? Odpovedala: Som Rút, tvoja služobnica. Rozostri okraj svojho plášťa na svoju služobnicu, lebo si odkupujúci príbuzný. 10 Vtedy povedal: Nech ťa požehná Hospodin, dcéra moja! Svojou poslednou láskou si prekonala svoju lás ku na začiatku, pretože si nešla ani za chudobnými ani za bohatými mládencami. 11 Teraz sa však neboj, dcéra moja! Urobím ti všetko, čo si želáš. Veď všetci moji spoluobčania vedia, že si statočná žena. 12 Teraz, pravda je, že som odkupujúcim príbuzným, ale je ešte bližší odkupujúci, ako som ja. 13 Tejto noci prenocuj tu, a ak ráno bude chcieť uplatniť svoje príbuzenské právo, dobre, nech ho uplatní. Ak ho však nebude chcieť uplatniť, potom ho uplatním ja - akože žije Hospodin! Lež až do rána! 14 I ležala pri jeho nohách až do rána. Potom vstala skôr, ako niekto môže spoznať iného, lebo povedal: Nech sa nedozvedia, že táto žena prišla do humna! 15 A dodal: Daj sem plášť, ktorý máš na sebe, a podrž ho! Podržala ho. Potom nameral šesť mier jačmeňa a naložil jej ho. A ona odišla do mesta. 16 Keď prišla ku svokre, tá sa jej spytovala: Čo je s tebou, dcéra moja? Oznámila jej všetko, čo jej učinil onen muž. 17 Povedala: Týchto šesť mier jačmeňa mi dal, lebo mi povedal: Nemôžeš sa vrátiť naprázdno ku svojej svokre! 18 Potom jej Noémi povedala: Čakaj, dcéra moja, kým sa nedozvieš, ako sa to skončí, lebo onen muž si neoddýchne, kým to dnes neskončí.