Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Požehnanie múdrosti

1 Syn môj, ak prijmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania,
2 ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, 3 keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojím hlasom dovolávať budeš rozvahy, 4 ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, 5 vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. 6 Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. 7 On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, 8 keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. 9 Potom pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, 10 lebo múdrosť ti vojde do srdca a poznanie ti bude milé, 11 rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť 12 tak, že ťa zachráni pred zlou cestou, od muža, čo vraví zvrátenosti, 13 od tých, čo opúšťajú priame chodníky, aby mohli chodiť temnými cestami; 14 ktorí sa tešia, keď môžu páchať zlé, jasajú nad zlou prevrátenosťou, 15 ich chodníky sú krivé a dostávajú sa na bludné cesty. 16 Zachráni ťa pred cudzou ženou, pred cudzinkou, ktorá sa rečami zalieča, 17 ktorá opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha; 18 veď jej dom zvažuje sa k smrti a k tieňom podsvetia jej dráhy. 19 Nikto sa nevráti z tých, čo k nej vchádzajú, a nedostane sa už na chodníky života. 20 Preto uberaj sa cestou dobrých a drž sa chodníkov spravodlivých! 21 Lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. 22 Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej.