Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Potrestanie Márie

1 Vtedy Mária i Áron hovorili proti Mojžišovi pre Kúšijku, ktorú si vzal za ženu.
2 Povedali totiž: Hovorí Hospodin len skrze Mojžiša, a nehovorí aj skrze nás? Hospodin to počul. 3 Mojžiš bol omnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. 4 Hospodin zrazu povedal Mojžišovi, Áronovi a Márii: Vyjdite všetci traja ku svätostánku! A oni vyšli. 5 Potom Hospodin zostúpil v oblakovom stĺpe a zastal pri vchode do stánku. Keď zavolal Árona i Máriu, obaja vyšli. 6 I riekol: Počujte moje slová: Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu poznať vo videní, prehovorím vo sne k nemu. 7 Avšak môj služobník Mojžiš nie je taký: je dôverníkom celého môjho domu. 8 Zhováram sa s ním zoči-voči a vo videní, nie v záhadách, môže uzrieť podobu Hospodinovu. Ako to, že ste sa nebáli hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? 9 Hnev Hospodinov vzbĺkol proti nim, a odišiel. 10 Keď ustúpil oblak od stánku, ajhľa: Mária bola malomocná ako sneh. Áron sa obrátil k Márii, a hľa: bola malomocná. 11 Vtedy Áron povedal Mojžišovi: Ó, pane, neuvaľuj na nás pokutu za hriech, ktorého sme sa neuvážene dopustili. 12 Nech nie je ona, prosím, ako mŕtvo narodený plod, ktorý má polovicu svojho tela v rozklade, keď vychádza zo života svojej matky. 13 Vtedy Mojžiš volal k Hospodinovi: Nieže, prosím; uzdrav ju! 14 Hospodin riekol Mojžišovi: Keby jej otec napľul do tváre, nemusela by sa sedem dní hanbiť? Nech sa zatvorí na sedem dní mimo tábora, a potom nech ju privedú. 15 Vtedy zatvorili Máriu mimo tábora na sedem dní. Ľud sa nevydal na cestu, kým Máriu nepriviedli. 16 Potom sa ľud vydal na cestu do Chacérotu a táboril na Páránskej púšti.