Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

Prvá reč Bildadova

1 Nato sa Bildad Šúachský ujal slova a povedal:
2 Dokedy budeš takto hovoriť? Slová tvojich úst sú ako prudký vietor. 3 Vari Boh prevracia právo, alebo Všemohúci prekrúca spravodlivosť? 4 Ak sa tvoji synovia prehrešili proti Nemu, On ich vydal do moci ich vlastnej viny. 5 Ale ak budeš hľadať Boha a Všemocného budeš prosiť o milosť, 6 ak si čistý a úprimný, tak teraz povstane kvôli tebe a znovu zriadi príbytok tvojej spravodlivosti. 7 Ak aj tvoj počiatok bude chatrný, tvoja budúcnosť bude veľká. 8 Pýtaj sa len predošlých pokolení a pozoruj skúsenosti otcov! 9 Lebo my sme len včerajší a nič nevieme, lebo naše dni sú len tieň na zemi. 10 Oni ťa poučia a povedia ti slová, ktoré im plynú zo srdca. 11 Či rastie papyrus bez močiara, či vyrastie šachor bez vody? 12 Ešte je v puku, prv než ho zrežú, uschne skôr ako ostatná tráva. 13 Tak sa stane všetkým, ktorí zabúdajú na Boha, a zanikne nádej hanobníka, 14 ktorý na nitke stavia všetko svoje dúfanie a na pavučine svoju dôveru. 15 Oprie sa o svoj dom, ale ten neobstojí, chytí sa ho, ale ten neostane stáť. 16 Plný miazgy stojí na slnku a jeho výhonky sa rozrastajú nad záhradou. 17 Korene sa mu predierajú hŕbou kamenia, i medzi skalami sa zachytáva. 18 Ak ho niekto vykynoží z jeho miesta, i to ho zaprie: Ani som ťa nevidelo. 19 To je, hľa, radosť jeho života; a zo zeme už rastie iný. 20 Ajhľa, Boh nezavrhne bezúhonného a neupevňuje ruku zločincov. 21 Ešte ti naplní ústa smiechom i tvoje pery zvučným jasotom. 22 Tí, čo ťa nenávidia, oblečú sa v hanbu, a stanu bezbožných už niet.