Predchádzajúca kapitola

56. kapitola

Spása patrí aj cudzincom

1 Takto vraví Hospodin: Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde, a moja záchrana už sa zjaví.
2 Blahoslavený je muž, čo tak koná, a človek, čo sa toho drží: pred znesvätením zachováva sviatočný deň, chráni si ruku, aby nepáchala nijaké zlo. 3 Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinovi: Hospodin ma celkom oddelí od svojho ľudu! A nech nepovie eunuch: Ajhľa, som suchý strom! 4 Lebo takto vraví Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje sviatočné dni odpočinku, volia si to, v čom ja mám záľubu, a držia sa mojej zmluvy: 5 Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi dám im pomník a meno lepšie, ako sú synovia a dcéry. Večné meno im dám, ktoré nebude vytreté. 6 A cudzincov, čo sa pripoja k Hospodinovi, aby Mu slúžili a milovali meno Hospodinovo, aby sa stali Jeho služobníkmi, všetkých, ktorí chránia sviatočný deň pred znesvätením a držia sa pevne mojej zmluvy, 7 zavediem na svoj svätý vrch a poteším ich vo svojom dome modlitby. Ich zápaly a zábitky budú obľúbené na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. 8 Výrok Hospodina, Pána, ktorý zhromažďuje rozptýlených Izraela: K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších.

Nezodpovednosť vodcov národa

9 Všetky poľné zvieratá, všetky lesné zvieratá, poďte žrať!
10 Všetci jeho strážcovia sú slepí, nič nevedia, všetci sú nemí psi, nevládzu štekať. Polihujúc snívajú, radi driemu. 11 Sú to pažraví psi, ktorí nepoznajú sýtosť. A sú to pastieri, ktorí nevedia byť múdri. Všetci sa obracajú svojou cestou, každý bez výnimky za svojím ziskom. 12 Poďte, prinesiem víno, a napime sa opojného nápoja; zajtrajší deň bude ako dnešok, nadmieru hojný.