Predchádzajúca kapitola

54. kapitola

Sion vzrastie milosťou Hospodinovou

1 Jasaj, neplodná, ktorá si nerodila, prepukni v plesanie, vykríkni, hoci si netrpela bolesti, lebo opustená má viac synov ako vydatá - vraví Hospodin.
2 Rozširuj miesto pre svoj stan, rozprestri koberce svojho stanu, nešetri, predlžuj svoje laná a upevňuj svoje stanové kolíky! 3 Lebo sa roztiahneš napravo i naľavo a tvoji potomkovia vstúpia do dedičstva pohanov a osídlia spustošené mestá. 4 Neboj sa, lebo nevyjdeš na hanbu, necíť sa potupenou, lebo sa nemusíš pýriť, pretože zabudneš na hanbu svojej mladosti a na potupu svojho vdovstva si už nespomenieš. 5 Lebo tvoj Tvorca je tvojím manželom, Jeho meno je Hospodin mocností, tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme. 6 Veď Hospodin ťa povolal ako opustenú a v duchu skormútenú ženu. Kto by zavrhol ženu mladosti? - vraví tvoj Boh. 7 Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. 8 V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou - vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ. 9 Pripadá mi to ako za dní Nóachových: ako som prisahal, že vody Nóachove nezaplavia už zem, tak teraz prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, ani ťa nebudem karhať. 10 Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou. 11 Ty biedna, zmietaná, bezútešná! Ajhľa, tvoje základné kamene položím na drahokamy a tvoje základy na zafíry. 12 Rubínom obložím tvoje cimburia, tvoje brány karbunkulom a celé tvoje územie vzácnymi kameňmi. 13 Všetci, ktorí ťa budujú, budú poučení Hospodinom, a hojný bude pokoj tvojich synov. 14 Budeš upevnená spásou, vzdialená budeš útlaku, lebo sa nemusíš báť; i hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe nepriblíži. 15 Ak ťa napadnú, nebude to odo mňa, kto ťa napadne, padne v boji proti tebe. 16 Hľa, ja som stvoril kováča, ktorý rozduchuje uhlie v ohni a vyrába zbraň rozličného druhu, ale ja som stvoril i zhubcu, aby kazil. 17 Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa - znie výrok Hospodinov.