Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

Zničenie svetových mocí

1 V ten deň Hospodin potrestá svojím tvrdým, veľkým a mocným mečom Leviatana, unikajúceho hada, Leviatana, pokrúteného hada, a zabije draka, ktorý je v mori.
2 V ten deň povedia: Rozkošná vinica, ospevujte ju! 3 Ja, Hospodin, som jej strážcom, každú chvíľu ju zalievam, aby jej nechýbalo lístie; dňom i nocou ju strážim. 4 Neprechovávam hnev. Keby som našiel bodľač a tŕnie, v boji by som zakročil proti nim a spolu by som ich zapálil. 5 Alebo nech sa chopí mojej ochrany, nech uzavrie so mnou mier, nech uzavrie so mnou mier! 6 V budúcnosti Jákob zapustí korene, Izrael vypučí a rozkvitne a celý svet bude plný ich ovocia. 7 Či ho zbil tak ako toho, kto jeho bil? Či ho vraždil tak ako jeho vrahov? 8 Zahnaním, zapudením ho strestal, odpratal ho svojím silným vetrom v deň, keď vial východný vietor. 9 Preto tým bude zmierená vina Jákobova, a to všetko bude ovocím odstránenia jeho hriechu, že odloží všetky kamene oltára ako kamene rozdrveného vápenca, a nebudú stáť ašéry ani kadidlové oltáre. 10 Ale pevné mesto bude osamotené; bude spustošeným, opusteným príbytkom sťa púšť. Teľce sa tam budú pásť, tam budú ležať a obžierať konáre. 11 Keď uschnú jeho výhonky, polámu ich; prídu ženy a zapália ich, lebo to nie je chápavý ľud; preto mu nebude milosrdný jeho Tvorca a nezmiluje sa nad ním jeho Formovateľ. 12 V ten deň Hospodin vykoná kliatbu od prúdu Eufratu až k potoku Egypta, vy však, Izraelci, budete pozbieraní jeden po druhom. 13 V ten deň zatrúbia na veľkú trúbu, prídu, ktorí sa stratili v Asýrii a boli zahnaní do Egypta, a budú sa klaňať Hospodinovi na svätom vrchu v Jeruzaleme.