Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

Jákobovo zmierenie s Ézavom

1 Keď Jákob pozdvihol oči, videl, že prichádza Ézav a s ním 400 chlapov. Vtedy rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky.
2 Slúžky a ich deti postavili dopredu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa na koniec. 3 Sám išiel pred nimi a sklonil sa k zemi sedem razy, kým sa nepriblížil k svojmu bratovi. 4 Ale Ézav pobehol naproti nemu, objal ho a padol mu okolo krku, pobozkal ho a plakali. 5 Keď pozdvihol oči a uvidel ženy a deti, opýtal sa: Koho to máš pri sebe? On odpovedal: To sú deti, ktorými Boh požehnal tvojho sluhu. 6 Potom pristúpili slúžky so svojimi deťmi a poklonili sa; 7 priblížila sa aj Lea a jej deti a poklonili sa; napokon sa však priblížil Jozef s Ráchel a poklonili sa. 8 I opýtal sa: Načo ti je celý ten tábor, čo som stretol? On odpovedal: Aby som našiel milosť v očiach svojho pána. 9 Vtedy Ézav povedal: Mám ja dosť, brat môj; čo je tvoje, nech ostane tvoje. 10 Jákob však povedal: Nieže tak! Ak som našiel milosť v tvojich očiach, prijmi odo mňa tento dar, lebo keď som sa díval na tvoju tvár, akoby som bol videl Božiu tvár, taký si bol ku mne láskavý. 11 Prijmi teda môj dar ako pozdrav, ktorý som ti priniesol, veď Boh ma milostivo obdaril tak, že mám všetko. I naliehal naň, až to prijal. 12 Potom povedal Ézav: Poberme sa, poďme; ja pôjdem pred tebou. 13 On mu však odpovedal: Môj pán vie, že deti sú ešte útle, a mám na starosti pridájajúce ovce i kravy; ak ich čo len jeden deň budem príliš hnať, odhynie celé stádo. 14 Nech len môj pán ide pred svojím sluhom, ja pôjdem pomaly, ako bude vládať dobytok, čo je predo mnou, a ako budú stačiť deti, až kým neprídem k svojmu pánovi do Séíru. 15 Nato povedal Ézav: Tak teda z ľudu, ktorý je so mnou, ti niekoľkých ponechám. Ale on odvetil: Načo to? Len nech nájdem milosť v očiach svojho pána. 16 Tak sa Ézav ešte v ten deň vrátil svojou cestou do Séíru.

Jákob v Sícheme

17 Medzitým sa Jákob vybral do Sukkótu, kde si postavil dom; svojmu statku však spravil stánky: preto to miesto dostalo meno Sukkót.
18 Potom Jákob došiel bez nehody cestou z Paddán Aramu k mestu Síchem, ktoré je v Kanaáne, a usadil sa východne od mesta. 19 Od synov Síchemovho otca Chamóra kúpil za 100 kesít kus poľa, na ktorom si rozložil stan. 20 Postavil tam aj oltár a dal mu meno Él, Boh Izraela.