Predchádzajúca kapitola

48. kapitola

1 Toto sú mená kmeňov: V severných končinách od mora cestou cheltónskou až po prístup do Chamátu, po Chacar-Énón - pričom územie Damasku zostáva na severe, popri Chamáte a pozdĺž tejto hranice od východnej strany až po západnú stranu: Dán dostane jeden diel. 2 Pri území Dánovom od východnej strany až po západnú stranu: Ašér dostane jeden diel. 3 Pri území Ašéra od východnej strany po západnú stranu: Naftálí dostane jeden diel. 4 Pri území Naftálího od východnej strany až po západnú stranu: Menašše dostane jeden diel. 5 Pri území Menaššeho od východnej strany po západnú stranu: Efrajim dostane jeden diel. 6 Pri území Efrajima od východnej strany po západnú stranu: Rúben dostane jeden diel. 7 Pri území Rúbenovom od východnej strany po západnú stranu: Júda dostane jeden diel. 8 Pri území Júdovom od východnej strany až po západnú stranu bude dávka územia ako dávka, ktorú máte venovať: dvadsaťpäťtisíc lakťov šírky i dĺžky ako jeden z dielov od východnej strany po západnú stranu. Svätyňa bude v jeho strede. 9 Územie dávky, ktoré máte venovať Hospodinovi, bude dlhé dvadsaťpäťtisíc lakťov a široké desaťtisíc lakťov. 10 Toto územie posvätnej dávky, ktoré máte venovať, má patriť týmto: Kňazom na severe dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky, na západe desaťtisíc lakťov šírky, na východe desaťtisíc lakťov šírky a na juhu dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky a uprostred bude Hospodinova svätyňa. 11 Posvätným kňazom z potomstva Cádokovho, ktorí konali moju službu a ktorí neblúdili vtedy, keď blúdili Izraelci, ako zblúdili levíti, 12 im má patriť územie dávky darované z území krajiny ako najsvätejšie pri území levítov. 13 Levítom má patriť podobné územie, ako je územie kňazov: dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky a desaťtisíc lakťov šírky. Spolu dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky a dvadsaťtisíc lakťov šírky. 14 Nesmú predať z toho, ani zameniť nesmú, aby neprešla táto najlepšia časť krajiny na iného, lebo je svätá pre Hospodina. 15 A zvyšok, široký päťtisíc lakťov pozdĺž dvadsaťpäťtisíc lakťov, nebude posvätný, ale bude patriť mestu na bývanie a na pastviny. A mesto bude uprostred neho. 16 Toto budú jeho rozmery: severná strana štyritisícpäťsto lakťov, južná strana štyritisícpäťsto lakťov, východná strana štyritísícpäťsto lakťov a západná strana štyritisícpäťsto lakťov. 17 Mestské pastvisko má mať dvestopäťdesiat lakťov na sever, na juh dvestopäťdesiat, na východ dvestopäťdesiat, na západ dvestopäťdesiat lakťov. 18 Zvyšok dĺžky pozdĺž územia posvätnej dávky pre svätyňu, na východe desaťtisíc lakťov a desaťtisíc lakťov na západe, bude pozdĺž územia dávky pre svätyňu; jeho výnos má poslúžiť na výživu tým, ktorí slúžia v meste. 19 Tí, ktorí pracujú v meste, majú byť zo všetkých kmeňov Izraela. 20 Celé územie dávky bude dlhé dvadsaťpäťtisíc lakťov a široké dvadsaťpäťtisíc lakťov; štvorcové územie máte venovať ako posvätné dávkové územie spolu s vlastníctvom mesta. 21 Čo zostalo, má patriť kniežaťu: po oboch stranách územia posvätnej dávky a mestského vlastníctva pozdĺž oných dvadsaťpäťtisíc lakťov posvätnej dávky až po východnú hranicu, a na západ pozdĺž oných dvadsaťpäťtisíc lakťov po západnú hranicu; podobne ako kmeňové diely, má to patriť kniežaťu. Územie posvätnej dávky a chrámová svätyňa majú ležať uprostred toho. 22 Vlastníctvo levítov a vlastníctvo mesta majú byť v strede medzi tým, čo patrí kniežaťu. Medzi územím Júdu a územím Benjamína má byť to, čo patrí kniežaťu. 23 Ostatné kmene: od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Benjamín. 24 Pri území Benjamína od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Šimeón. 25 Pri území Šimeónovom od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Jissáchár. 26 Pri území Jissáchárovom od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Zebulún. 27 Pri území Zebulúnovom od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Gád. 28 Pri území Gádovom na južnej strane na juh bude hranica od Támáru až po vody Meríbat-Kádeš, po potok pri Veľkom mori. 29 Toto je krajina, ktorú lósom podelíte kmeňom Izraela ako dedičné vlastníctvo, a toto sú ich diely - znie výrok Hospodina, Pána.

Jeruzalemské brány

30 Toto sú východy z mesta; mestské brány sú pomenované podľa izraelských kmeňov.
31 Od severnej strany, ktorá meria štyritisícpäťsto lakťov, tri brány budú na sever: Rúbenova, Júdova a Lévího. 32 Na východnej strane, ktorá meria štyritisícpäťsto lakťov, budú tri brány: Jozefova, Benjamínova a Dánova. 33 Na južnej strane, ktorá meria štyritisícpäťsto lakťov, budú tri brány: Šimeónova, Jissáchárova a Zebulúnova. 34 Na západnej strane, ktorá meria štyritisícpäťsto lakťov, budú tri brány: Gádova, Ašérova a Naftálího. 35 Obvod bude osemnásťtisíc lakťov. Meno mesta odteraz bude: Hospodin je tam.