Predchádzajúca kapitola

41. kapitola

1 Potom ma zaviedol do chrámu a zmeral piliere: boli šesť lakťov široké z jednej strany a šesť lakťov široké z druhej strany podľa šírky stánku. 2 Šírka vchodu bola desať lakťov; bočné steny vchodu boli päť lakťov z jednej strany a päť lakťov z druhej strany. Nameral štyridsať lakťov jeho dĺžky a dvadsať lakťov šírky. 3 Vstúpil dovnútra a zmeral pilier pri vchode: dva lakte; vchod mal šesť lakťov a bočné steny vchodu sedem lakťov. 4 Potom nameral dvadsať lakťov dĺžky a dvadsať lakťov šírky ako v chrámovej sieni a povedal mi: To je veľsvätyňa! 5 Zmeral múr budovy: šesť lakťov, a šírka prístavby okolo chrámu bola štyri lakte. 6 Bočné komory, komora nad komorou boli trikrát nad sebou po tridsať. Na stene chrámu boli výstupky pre bočné komory dookola, ktoré slúžili ako nosníky. Neboli to nosníky v múre chrámovej budovy. 7 Tak sa bočné komory rozširovali od poschodia k poschodiu, ako sa rozširovali komory z poschodia na poschodie všade okolo chrámu. Preto sa šírka budovy nahor rozširovala. Zo spodného poschodia sa mohlo vystupovať na najvyššie poschodie aj cez stredné poschodie. 8 Videl som okolo chrámu dookola vyvýšenú dlažbu ako podklad bočných komôr o dĺžke celej jednej trstiny, to jest šesť lakťov. 9 Hrúbka múru na vonkajších komorách bola päť lakťov a voľný priestor medzi bočnými komorami chrámu 10 a komorami bol zôkol-vôkol budovy dvadsať lakťov široký. 11 Vchody z prístavby viedli na voľný priestor: jeden na sever a jeden na juh; šírka voľného priestoru bola päť lakťov zôkol-vôkol. 12 Zadná stavba pred ohradeným priestorom na západnej strane bola široká sedemdesiat lakťov, múr stavby bol hrubý päť lakťov zôkol-vôkol a jeho dĺžka bola deväťdesiat lakťov. 13 Zmeral budovu chrámu: sto lakťov dĺžky. Ohradený priestor dvora so zadnou stavbou a s jej múrmi bol dlhý sto lakťov. 14 Aj šírka priečelia chrámovej budovy a ohradeného priestoru na východnej strane bola sto lakťov. 15 Zmeral dĺžku zadnej stavby pred ohradeným priestorom, ktorý bol na zadnej strane i so svojimi múrmi z jednej i druhej strany: sto lakťov. Vnútorný chrámový priestor, vnútorná časť a vonkajšia predsieň 16 boli obložené doskami a všetky tri mali zamrežované okná a dookola výstupky. Hore oproti prahu bol chrám obložený drevom zôkol-vôkol, od podlahy až po okná; tak boli okná zakryté 17 až ponad vchod a až po vnútornú časť chrámu i navonok. Na všetkých stranách zôkol-vôkol 18 vo vnútri i navonok boli podoby cherubov a paliem; palma bola vždy medzi dvoma cherubmi. Cherub mal dve tváre: 19 ľudskú tvár smerom k jednej palme a leviu tvár k druhej palme; zhotovené boli po celom chráme zôkol-vôkol. 20 Od zeme až nad dvere boli po stenách chrámu cherubi i palmy. 21 Chrám mal štvorhranné veraje. Pred svätyňou bolo niečo, čo vyzeralo 22 ako oltár z dreva; bol tri lakte vysoký, dva lakte dlhý; jeho uhly, podstavec i steny boli z dreva. Povedal mi: To je stôl, ktorý je pred Hospodinom. 23 Chrám mal dvojkrídlové dvere; aj svätyňa 24 mala dvojkrídlové dvere; dvere mali dve otáčavé krídla; jedny i druhé dvere mali po dve dverové krídla. 25 Na dverách chrámu boli cherubi a palmy ako po stenách. Na priečelí predsiene zvonku bola zhotovená strieška. 26 Zamrežované okná a palmy boli na jednej i na druhej strane bočných stien predsiene i na prístavbách chrámu a prístrešiach.