Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Mojžiš pred faraónom

1 Potom Mojžiš a Áron prišli a povedali faraónovi: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Prepusť môj ľud, nech mi zasvätí sviatok na púšti.
2 Faraón odpovedal: Kto je Hospodin, aby som poslúchol Jeho slovo a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. 3 Oni odpovedali: Boh Hebrejcov nás stretol; dovoľ nám odísť na tri dni na púšť a obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás nenapadol morom alebo mečom. 4 Tu im egyptský kráľ povedal: Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho práce? Choďte si za svojou robotou! 5 A faraón vravel ďalej: Hľa, teraz je mnoho pospolitého ľudu, a vy chcete, aby prerušili svoje roboty? 6 V ten deň rozkázal faraón poháňačom ľudu a svojim dozorcom: 7 Nedávajte už ľudu slamu na výrobu tehál ako predtým, nech si ju sami idú zbierať; 8 ale určené množstvo tehál, ktoré vyrábali doteraz, uložte im aj naďalej, nezmenšujte ho, lebo sú leniví, a preto kričia: Poďme a obetujme Bohu. 9 Nech práca zaťažuje týchto mužov, nech ju konajú a nevšímajú si klamných rečí. 10 I vyšli poháňači ľudu a jeho dozorcovia a vraveli ľudu: Takto hovorí faraón: Slamu vám nedám, 11 choďte si ju sami zbierať, kde nájdete; ale nič sa vám neuľaví z práce. 12 A ľud sa rozišiel po celom Egypte trhať strniská miesto slamy. 13 Poháňači ich však nútili a hovorili: Vykonajte svoju dennú prácu v príslušný deň ako vtedy, keď bola slama. 14 A bili izraelských dozorcov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi poháňači, a hovorili: Prečo ste nevyrobili určené množstvo tehál včera a dnes ako predtým? 15 I prišli izraelskí dozorcovia a žalovali faraónovi: Prečo tak nakladáš so svojimi sluhami? 16 Nedávajú slamu tvojim služobníkom, a predsa nám prikazujú: Robte tehly! A teraz tvojich sluhov bijú, ale vina je na tvojich ľuďoch. 17 On však odvetil: Leniví ste, leniví, a preto hovoríte: Poďme a obetujme Hospodinovi. 18 Teraz sa pustite do roboty, slamu síce nedostanete, ale určené množstvo tehál odovzdáte. 19 I videli izraelskí dozorcovia, že je s nimi zle, keď im povedali: Nesmiete zmenšiť svoje denné množstvo tehál v príslušný deň. 20 Keď vychádzali od faraóna, stretli Mojžiša a Árona, ktorí čakali na nich, 21 a povedali im: Nech Hospodin pozrie na vás a nech vás súdi, lebo ste nás znevážili v očiach faraóna a v očiach jeho služobníkov a dali ste im zbraň do rúk, aby nás pobili. 22 I vrátil sa Mojžiš k Hospodinovi a povedal: Pane, prečo nakladáš zle s týmto ľudom? Prečo si ma len poslal? 23 Odvtedy, ako som šiel k faraónovi hovoriť v Tvojom mene, ešte horšie nakladá s týmto ľudom, a Ty si vôbec nevyslobodil svoj ľud.