Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Ester u kráľa Ahasvéra

1 Na tretí deň sa Ester obliekla ako kráľovná a postavila sa do vnútorného nádvoria kráľovského paláca oproti palácu. Kráľ sedel na svojom tróne v kráľovskom paláci oproti vchodu do paláca.
2 Keď videl kráľovnú Ester stáť na nádvorí, získala si priazeň v jeho očiach; kráľ vystrel k Ester zlaté žezlo, ktoré mal v ruke. Ester pristúpila a dotkla sa hlavice žezla. 3 Kráľ jej povedal: Čo je s tebou, kráľovná Ester? Aké máš želanie? I keby to bola polovica kráľovstva, dostaneš ju. 4 Ester odpovedala: Ak je to kráľovi vhod, nech príde kráľ i Hámán dnes na hostinu, ktorú som mu prichystala. 5 Kráľ povedal: Ponáhľajte sa k Hámánovi, aby vyplnil želanie Ester. A tak prišiel kráľ i Hámán na hostinu, ktorú Ester vystrojila. 6 Kráľ povedal Ester, keď popíjali víno: Ak máš nejakú žiadosť, splní sa; ak máš nejaké želanie, až do polovice kráľovstva ti bude vyplnené, 7 Ester odpovedala: Mám žiadosť a mám želanie. 8 Ak som získala priazeň v očiach kráľa, a ak je to kráľovi vhod dať mi, čo si žiadam, a urobiť, čo si želám, nech príde kráľ i Hámán na hostinu, ktorú pre nich pripravím. Zajtra urobím podľa kráľových slov.

Hámán pripravuje popravu Mordochaja

9 V ten deň vyšiel Hámán veselý a v dobrej nálade. Ale keď uzrel Mordochaja v kráľovskej bráne, že ani nevstal, ani sa pred ním netriasol, Hámán sa nazlostil na Mordochaja.
10 Ovládol sa však a šiel domov. Pozval priateľov i svoju ženu Zereš. 11 Potom im Hámán porozprával o sláve svojho bohatstva, o množstve svojich synov, ako ho kráľ povýšil a ako ho vyzdvihol nad kniežatá a nad kráľovských služobníkov. 12 Povedal ďalej: Ani kráľovná Ester nepozvala na hostinu, ktorú usporiadala, nikoho okrem kráľa a mňa. Aj na zajtra som k nej pozvaný spolu s kráľom. 13 Ale to všetko ma neupokojuje, keď vidím Žida Mordochaja sedieť v kráľovskej bráne. 14 Jeho žena Zereš a všetci jeho priatelia mu povedali: Nech urobia šibenicu vysokú päťdesiat lakťov, a ráno povedz kráľovi, aby na ňu obesili Mordochaja. Len choď veselo s kráľom na hostinu! Hámánovi sa taká reč páčila; dal pripraviť šibenicu.