Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Danielovo videnie o štyroch zvieratách

1 V prvom roku babylonského kráľa Bélšaccara mal Daniel sen a videnie, ktoré mu prebehli hlavou na jeho lôžku. Nato opísal sen. Začiatok správy hovorí:
2 Daniel povedal: V noci som mal videnie: Ajhľa, štyri vetry neba rozbúrili veľké more 3 a z mora sa vynorili štyri veľké zvieratá, jedno odlišné od druhého. 4 Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Videl som, že mu vytrhali krídla, a keď ho zdvihli zo zeme, postavili ho na obe nohy ako človeka a dostalo ľudské srdce. 5 Potom druhé zviera, celkom iné, podobné medveďovi, bolo postavené na prednú stranu a v tlame medzi zubami malo tri rebrá. Hovorili mu: Hore sa! Jedz mnoho mäsa! 6 Nato som videl, že sa objavilo ďalšie zviera ako leopard a malo štyri vtáčie krídla na bokoch. Zviera malo štyri hlavy a dostalo moc. 7 Ďalej som videl v nočných videniach, že sa zjavilo štvrté zviera, strašné a náramne silné. Malo veľké železné zuby, žralo, drvilo a zvyšok pošliapalo nohami. Bolo odlišné od všetkých zvierat, ktoré boli pred ním; malo desať rohov. 8 Pozoroval som rohy, a hľa, ďalší, malý vyrástol medzi nimi. Tri z prvých rohov boli vytrhnuté. A hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské, a ústa, ktoré hovorili veľké veci. 9 Videl som, ako postavili tróny a Vekom starý si zasadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na Jeho hlave boli ako čistá vlna. Ohnivé plamene boli Mu trónom, blčiaci oheň Jeho kolesami. 10 Ohnivá rieka vytekala spred Neho, tisíce tisícov Mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pre Ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. 11 Potom som sa obzrel pre zvuk veľkých slov, ktoré vydával roh. Pozrel som sa, a zviera bolo zabité, jeho telo zničené a vydané na spálenie. 12 Aj ostatným zvieratám bola odňatá moc a bol im určený čas a hodina, dokiaľ majú žiť.

Syn človeka

13 V nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádzal niekto ako Syn človeka. Dostal sa k Vekom starému a priviedli ho pred Neho.
14 Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby Mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je večná vláda a nepominie, Jeho kráľovstvo nezanikne. 15 Ja, Daniel, bol som tým zdesený, a videnia, ktoré mi prebehli hlavou, ma znepokojili. 16 Pristúpil som k jednému z tých, čo stáli, a pýtal som si vysvetlenie o tom všetkom. Odpovedal mi a oboznámil ma s významom vecí. 17 Tie štyri veľké zvieratá, to sú štyria králi, ktorí povstanú zo zeme. 18 A svätí Najvyššieho dostanú kráľovstvo a udržia kráľovstvo na večnosť, ba na večné veky. 19 Potom som chcel získať istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od ostatných: bolo náramne hrozné; jeho zuby boli železné a pazúry bronzové; žralo, drvilo a zvyšok pošliapalo nohami; 20 i o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave; a o ďalšom rohu, ktorý vyrástol a pred ktorým tri padli; o rohu, ktorý mal oči a ústa, čo hovorili veľké veci. Zdal sa byť väčší ako ostatné. 21 Keď som sa pozeral, tento roh viedol vojnu so svätými a premáhal ich, 22 kým neprišiel Vekom starý a neprislúžil právo svätým Najvyššieho a nenastal čas, keď svätí dostali kráľovstvo. 23 Vtedy povedal: Štvrté zviera bude štvrtým kráľovstvom na zemi, ktoré bude odlišné od ostatných kráľovstiev. Pohltí celú zem, rozmláti a rozdrví ju. 24 A desať rohov znamená, že z tohto kráľovstva povstane desať kráľov, a po nich povstane iný. Ten bude odlišný od predošlých a zvrhne troch kráľov. 25 Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a trápiť bude svätých Najvyššieho. Bude chcieť zmeniť časy sviatkov i zákony. Budú mu dané do rúk na jeden čas, na dva časy a na pol času. 26 Ale zasadne súd a jeho vláda mu bude odňatá, spustošená a navždy zničená. 27 No kráľovstvo a moc i veľkosť kráľovstva pod celým nebom budú odovzdané ľudu svätých Najvyššieho; ich kráľovstvo bude večné a všetky mocnárstva im musia slúžiť a byť poddané. 28 Tu sa končí správa. Mňa, Daniela, veľmi znepokojili moje myšlienky a moja tvár zmenila farbu; ale videnie som si zapamätal.