Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

Dávid judským kráľom

1 Potom sa Dávid pýtal Hospodina: Mám ísť do niektorého judského mesta? Hospodin mu odpovedal: Choď! Dávid sa pýtal: Kam mám ísť? Odpovedal mu: Do Chebrónu.
2 Tak Dávid odišiel i so svojimi ženami Achínóamou Jezreelskou a Abigajil, ženou Nábála Karmelského. 3 Aj svojich mužov, ktorí boli s ním, presťahoval Dávid, každého s jeho domácnosťou; bývali v chebrónskych mestách. 4 Vtedy prišli mužovia z Judska a pomazali tam Dávida za kráľa nad Júdovým domom. Keď Dávidovi oznámili, že mužovia z Jábéš-Gileádu pochovali Saula, 5 Dávid poslal poslov k mužom Jábéš-Gileádu a odkázal im: Buďte požehnaní od Hospodina, že ste svojmu pánovi Saulovi preukázali toto milosrdenstvo a pochovali ho. 6 Preto teraz nech Hospodin preukáže milosrdenstvo a vernosť vám; aj ja vám dobre urobím, pretože ste vykonali tento skutok. 7 Teraz však majte mocné ruky a buďte udatní, lebo Saul, váš pán, síce zomrel, ale Júdov dom pomazal mňa za kráľa nad sebou.

Íšbóšet izraelským kráľom

8 Abnér, syn Nérov, vojvodca Saulovho vojska, vzal Saulovho syna Íšbóšeta, previedol ho do Machanajimu
9 a ustanovil za kráľa nad Gileádom, Ašúrcami, Jezreelom, Efrajimom, Benjamínom a nad celým Izraelom. 10 Saulov syn Íšbóšet mal štyridsať rokov, keď sa stal kráľom nad Izraelom; kraľoval dva roky. Ale Júdov dom sa držal Dávida. 11 Počet dní, v ktorých Dávid kraľoval v Chebróne nad Júdovým domom, bol sedem rokov a šesť mesiacov.

Boje medzi Izraelom a Júdom

12 Abnér, syn Nérov, vytiahol so služobníkmi Saulovho syna Íšbóšeta z Machanajimu do Gibeónu.
13 Jóáb, syn Cerúje, a Dávidovi služobníci vyrazili a stretli sa s nimi pri gibeónskom rybníku. Jedni sa rozložili z jednej strany rybníka a druhí z druhej. 14 Vtedy Abnér zavolal na Jóába: Nech vstanú mládenci a pohrajú sa pred nami. Joáb odpovedal: Nech vstanú. 15 Tak vstali a vyšli dvanásti za Benjamín a za Saulovho syna Íšbóšeta a dvanásti z Dávidových služobníkov. 16 Každý chytil svojho protivníka za hlavu a vrazil mu meč do boku, takže spolu padli. Preto nazvali to miesto v Gibeóne Chelkat Haccurím. 17 V ten deň sa strhol zúrivý boj, v ktorom bol porazený Abnér a izraelskí mužovia utrpeli porážku od Dávidových služobníkov. 18 Boli tam traja synovia Cerúje: Jóáb, Abíšaj a Asáél. Asáél bol rýchlonohý ako poľná gazela. 19 Tento Asáél prenasledoval Abnéra; pri prenasledovaní Abnéra neodbočil ani napravo ani naľavo. 20 Vtom sa Abnér obzrel za seba a povedal: Ty si to, Asáél? Odpovedal: Ja. 21 Vtedy mu Abnér povedal: Uchýľ sa napravo alebo naľavo, chyť si jedného z mládencov a vezmi si jeho výzbroj. Ale Asáél nechcel ustúpiť od neho. 22 Znovu povedal Abnér Asáélovi: Ustúp odo mňa! Prečo ťa mám zraziť k zemi? Ako by som sa potom mohol pozrieť do očú tvojmu bratovi Jóábovi? 23 Keď ten nechcel ustúpiť, udrel ho Abnér druhým koncom kopije do brucha, tak, že mu kopija vyšla chrbtom, on padol a na mieste zomrel. Všetci, ktorí prichádzali k miestu, kde Asáél padol a zomrel, ostali stáť. 24 Ale Jóáb a Abíšaj ďalej prenasledovali Abnéra; slnko práve zapadalo, keď prišli k pahorku Ammá, ktorý je naproti Gíachu na ceste ku Gibeónskej púšti. 25 Vtedy sa Benjamínci zhromaždili na vrchu jedného kopca. 26 Abnér zavolal na Jóába: Či má meč naveky nivočiť? Či nevieš, že nakoniec prichádza trp kosť? Kedy už povieš ľudu, aby prestal prenasledovať svojich bratov? 27 Jóáb povedal: Živý je Boh; keby si nebol prehovoril, iste len ráno by sa bol ľud vzdal prenasledovania svojich bratov. 28 Potom Jóáb zatrúbil, všetok ľud zastal a viac neprenasledoval Izrael ani viac nebojovali. 29 Abnér a jeho mužovia prechádzali celú noc Arábou; prebrodili sa cez Jordán a kráčali celé dopoludnie, až prišli do Machanajimu. 30 Keď sa Jóáb po prenasledovaní Abnéra vrátil, zhromaždil všetok ľud. Z Dávidových služobníkov chybovalo len devätnásť mužov a Asáél, 31 zatiaľ čo Dávidovi služobníci ranili Benjamína a z Abnérových mužov tristošesťdesiat mužov, ktorí aj zomreli. 32 Asáéla však vzali a pochovali v hrobe jeho otcov v Betleheme. Potom Jóáb so svojimi mužmi pochodovali celú noc, a keď sa rozvidnelo, boli v Chebróne.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk