Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Posledné napomenutie

1 Toto už tretí raz idem k vám. Svedectvo dvoch alebo troch svedkov dokáže každé slovo.
2 Vopred som povedal, totiž, keď som bol druhý raz medzi vami, a vopred hovorím teraz, keď som neprítomný, (hovorím) tým, ktorí predtým zhrešili, a všetkým ostatným, že až znovu prídem, neušetrím nikoho. 3 Hľadáte totiž dôkaz, že hovorí zo mňa Kristus, ktorý nie je slabý oproti vám, ale je mocný vo vás. 4 Lebo keď aj bol ukrižovaný zo slabosti, ale žije v moci Božej. Aj my sme v Ňom síce slabí, ale budeme žiť s Ním z moci Božej pre vás. 5 Samých seba vyskúšajte, či ste vo viere; samých seba preskúmajte. Či nepoznávate na sebe, že je vo vás Ježiš Kristus? Ak nie, znamená to, že ste sa presvedčili. 6 Dúfam však, že poznáte, že my nie sme nehodní. 7 Modlíme sa Bohu, aby ste sa nedopustili ničoho zlého, nie preto, aby sme sa my zdali hodnými, ale aby ste vy činili dobré, a my sme boli ako nehodní. 8 Nič nemôžeme proti pravde, ale za pravdu. 9 Lebo my sa tešíme, keď sme slabí, ale vy ste mocní. Za to sa aj modlíme, aby ste sa zdokonaľovali. 10 Toto píšem ako neprítomný preto, aby - keď budem prítomný - nemusel som pokračovať prísne podľa moci, ktorú mi dal Pán, aby som budoval, a nie boril.

Pozdrav a požehnanie

11 Nakoniec, radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami.
12 Pozdravujte sa vospolok svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí. 13 Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! Amen.