Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

Potomkovia Izraelovi

1 Toto sú synovia Izraelovi: Rúben, Šimón, Léví, Júda, Jissáchár, Zebulún,
2 Dán, Jozef, Benjamín, Naftálí, Gád a Ášér. 3 Synovia Júdovi: Ér, Ónán a Šéla, traja, ktorí sa mu narodili z dcéry Šúovej, Kanaánky. Ér, Júdov prvorodenec, sa však nepáčil Hospodinovi, preto ho vydal na smrť. 4 Jeho nevesta Támár mu porodila Pereca a Zeracha. Všetkých Júdových synov bolo päť. 5 Synovia Perecovi: Checrón a Chámúl. 6 Synovia Zerachovi: Zimrí, Étán, Hémán, Kalkól a Dára, spolu päť. 7 Syn Karmího: Áchár, ktorý priviedol do nešťastia Izrael tým, že siahol po koristi z vojnovej kliatby. 8 Syn Étanov: Azarja. 9 Synovia Checrónovi, ktorí sa mu narodili: Jerachméel, Rám a Kelúbáj. 10 Rám splodil Amínádába a Amínádáb splodil Nachšóna, knieža Júdejcov, 11 Nachšón splodil Salmu a Salma splodil Bóaza. 12 Bóaz splodil Óbéda, Óbéd splodil Izaja, 13 Izaj splodil Elíába, svojho prvorodenca, Amínádába druhého, Šimeu tretieho, 14 Natanaéla štvrtého, Raddaja piateho, 15 Ócema šiesteho, Dávida siedmeho. 16 Sestrami im boli Cerújá a Abígajil. Synovia Cerúje: Abišaj, Jóáb a Asáél, traja. 17 Abigajil porodila Amásu a otcom Amásovým bol Izmaelec Jeter.

Potomkovia Kálébovi

18 Káléb, syn Checrónov, splodil so ženou Azúbou a Jeríótou deti. Toto sú jej synovia: Ješer, Šóbáb a Ardón.
19 Keď zomrela Azúba, Káléb si vzal Efratu. Tá mu porodila Chúra. 20 Chúr splodil Úrího a Úrí splodil Becaleéla. 21 Potom vošiel Checrón k dcére Máchíra, otca Giláda, vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov. Porodila mu Segúba. 22 Segúb splodil Jáíra, ktorý mal dvadsaťtri miest v Gileáde. 23 No Gešúrci a Sýrčania im odobrali stanové dediny Jáírove, Kenat a jeho osady, spolu šesťdesiat miest. Všetci títo boli synovia Máchíra, otca Gileádovho. 24 Po Checrónovej smrti vošiel Káléb k Efrate, žene svojho otca Checróna, a tá mu porodila Ašchúra, otca Tekóu. 25 Synovia Jerachmeéla, prvorodenca Checrónovho, boli: prvorodený Rám, Búná, Óren, Ócem a Achija. 26 Jerachmeél mal ešte druhú ženu, menom Atáru, tá bola matkou Ónámovou. 27 Synovia Ráma, prvorodenca Jerachmeélovho: Mác, Jámín a Éker. 28 Synovia Ónámovi: Šammaj a Jáda. Synovia Šammajovi: Nádáb a Abíšúr. 29 Žena Abíšúrova sa volala Abíhajil. Tá mu porodila Achbána a Mólída. 30 Synovia Nádábovi: Seled a Appajim. Seled zomrel bezdetný. 31 Syn Appajimov: Jíšeí. Syn Jíšeího: Šéšán. Syn Šéšánov: Achláj. 32 Synovia Jádu, brata Šammajovho: Jeter a Jonatán. Jeter zomrel bezdetný. 33 Synovia Jonatánovi: Pelet a Zázá. To boli synovia Jerachmeéla. 34 Šéšán nemal synov, len dcéry. Šéšán mal egyptského sluhu, menom Jarchu, 35 a tak dal Šéšán sluhovi Jarchovi za ženu svoju dcéru, ktorá mu porodila Attaja. 36 Attaj splodil Nátána a Nátán splodil Zábáda, 37 Zábád splodil Eflála a Eflál splodil Óbéda, 38 Óbéd splodil Jéhúa a Jéhu splodil Azarju, 39 Azarja splodil Cheleca, Chelec splodil Eleásu, 40 Eleása splodil Sismaja a Sismaj splodil Šallúma, 41 Šallúm splodil Jekamju, Jekamja splodil Elíšámu. 42 Synovia Káléba, brata Jerachmeélovho: Méša, jeho prvorodený, otec Zífov. Syn Máréšu: Chebrón. 43 Synovia Chebrónovi: Kórach, Tappúach, Rekem a Šema. 44 Šema splodil Rachama, otca Jorkoáma, Rekem splodil Šammaja. 45 Šammajovým synom bol Máón a Máón bol otcom Bét-Cúra. 46 Éfá, vedľajšia žena Kálébova, porodila Chárána, Mócu a Gázéza. Chárán splodil Gázéza. 47 Synovia Jáhdajovi: Regem, Jótám, Géšán, Pelet, Efa a Šaal. 48 Maacha, Kálébova vedľajšia žena, porodila Šebera a Tirchanu; 49 ďalej porodila Šaafa, otca Madmannu, Ševu, otca Machbenovho a otca Gibeovho. Dcéra Kálébova bola Achsa. 50 To boli synovia Kálébovi. Synovia Chúra, prvorodenca Efratinho: Šóbál, otec Kirjatjeárímu, 51 Šalma, otec Betlehema, Cháréf, otec Bét-Gádéru. 52 Šóbál, otec Kirjatjeárímu, mal synov: Háróeho, polovicu Menuchótu. 53 Rody Kirjatjeárímu boli: Jitrovci, Pútovci, Šummátovci a Mišráovci. Z týchto pochádzali: Coreánci a Eštáólci. 54 Synovia Šalmovi: Betlehem, Netófania, Atrót-Bét-Jóáb, druhá polovica Manachtejcov, to jest Coreáncov. 55 Rody pisárov, ktorí bývali v Jabérci, boli: Tireátejci, Šimeátejci a Súchtejci. To sú Kinejci, pochádzajúci z Chammatu, otca Rechabovho domu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk