10. kapitola

Kráľovná zo Sáby

1 Kráľovná zo Sáby počula zvesť o kráľovi Šalamúnovi pre meno Hospodinovo a prišla ho skúšať ťažkými otázkami.
2 Došla do Jeruzalema s početným sprievodom, s ťavami, ktoré niesli vonné veci, veľmi mnoho zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, povedala mu všetko, čo mala na mysli. 3 Šalamún jej dal odpoveď na všetky otázky. 4 Keď kráľovná zo Sáby uzrela všetku Šalamúnovu múdrosť, i dom, ktorý postavil, 5 jedlá na jeho stole, príbytky jeho úradníkov, správanie sa jeho sluhov a ich šaty, pohárnikov, spaľované obete, ktoré prinášal v chráme, zastavoval sa jej dych. 6 Povedala kráľovi: Pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tvojich činoch a o tvojej múdrosti. 7 Neverila som správam, až kým som neprišla a na vlastné oči neuvidela. No nepovedali mi ani polovicu. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. 8 Blahoslavení tvoji muži, blahoslavení tvoji služobníci, tí, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. 9 Nech je požehnaný Hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil na trón Izraela. Keďže Hospodin miluje Izrael naveky, teba ustanovil kráľom, aby si prisluhoval právo a spravodlivosť. 10 Potom darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo vonných vecí a drahokamov. Nikdy ešte neprišlo také množstvo vonných vecí, ako bolo tých, čo darovala kráľovná zo Sáby kráľovi Šalamúnovi. 11 Aj Chírámove lode, ktoré vozili zlato z Ofíru, priviezli veľké množstvo almugového dreva a drahokamov. 12 Kráľ dal z almugového dreva zhotoviť vybavenie pre dom Hospodinov a pre kráľovský dom, aj citary a harfy pre spevákov. Neprišlo a nebolo vidieť toľko almugového dreva až dodnes. 13 Kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo si len priala a pýtala, okrem toho, čo jej dal ako kráľovský dar. Potom sa pobrala a odišla do svojej krajiny, ona i jej služobníci.

Šalamúnovo bohatstvo

14 Váha zlata, ktoré prichádzalo Šalamúnovi počas jedného roka, bola šesť stošesťdesiatšesť talentov,
15 okrem toho, čo prišlo od obchodníkov a z obchodných ziskov kupcov, od všetkých arabských kráľov a správcov krajiny. 16 Kráľ Šalamún dal zhotoviť dvesto štítov z tepaného zlata; šesťsto šekelov vynaložil na jeden štít. 17 Ďalej tristo pavéz z tepaného zlata. Tri miny zlata vynaložil na jednu pavézu. Kráľ ich uložil do Domu libanonského lesa. 18 Kráľ dal ďalej zhotoviť veľký trón zo slonoviny a obložiť ho rýdzim zlatom. 19 Trón mal šesť stupňov. Vzadu mal okrúhle záhlavie, na oboch stranách sedadlá a pri operadlách dva stojace levy. 20 Dvanásť levov tam stálo na šiestich stupňoch po oboch stranách. Také niečo nebolo zhotovené pre nijaké kráľovstvo. 21 Všetky nádoby na pitie mal kráľ Šalamún zo zlata, aj všetky nádoby Domu libanonského lesa boli z rýdzeho zlata. Striebro nepovažovali za čias Šalamúnových za nič. 22 Lebo kráľ mal na mori taršíšske lode s Chírámovými loďami. Raz za tri roky prichádzali taršíšske lode a privážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. 23 Kráľ Šalamún prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a múdrosťou. 24 Celá zem vyhľadávala Šalamúna, aby počula jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. 25 Každý z nich prinášal rok čo rok svoj dar, strieborné, zlaté predmety, plášte, zbrane, vonné veci, kone a mulice. 26 Šalamún si nazhromaždil vozy a jazdcov. Mal tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdcov. Umiestnil ich v mestách pre vozy a pri kráľovi v Jeruzaleme. 27 Kráľ dosiahol, že v Jeruzaleme bolo toľko striebra ako kamenia a cédrovia, ako je sykomôr v Šeféle. 28 Kone, ktoré mal Šalamún, dovážali z Egypta a z Kúé. Kráľovi kupci ich privádzali z Kúé za kúpnu cenu. 29 Z Egypta pochádzajúci voz vyvážali za šesťsto šekelov striebra a koňa za stopäťdesiat. Tak vyvážali prostredníctvom nich aj všetkým chetejským a sýrskym kráľom.