Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Mäso modlám obetované

1 O mäse modlám obetovanom vieme, že: všetci máme poznanie. Ale poznanie vedie k namyslenosti, láska však buduje.
2 Ak si niekto myslí, že poznal niečo, ešte vždy nepoznal tak, ako treba poznať. 3 Ale keď niekto miluje Boha, toho pozná Boh. 4 O pokrmoch obetovaných modlám vieme, že modla na svete nie je nič, a niet Boha okrem Jediného. 5 A hoci sú takzvaní bohovia, už či na nebi a či na zemi, ako je aj mnoho bohov a mnoho pánov, 6 ale my máme jediného Boha - Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho, a jediného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my skrze Neho. 7 Ale nie všetci majú toto poznanie; veď niektorí, zvyknutí na modly, až doteraz jedia z mäsa ako z obetovaného modlám a ich slabé svedomie sa poškvrňuje. 8 Ale pokrm nás nepribližuje k Bohu; ak nejeme, nič nestratíme, ak jeme, nič nezískame. 9 Len dbajte, aby táto naša sloboda nebola na pohoršenie slabým. 10 Lebo keď teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či jeho svedomie, ak je slabý, neposmelí sa, aby aj on jedol z obetovaného modlám? 11 Tak slabý zahynie pre tvoje poznanie, - brat, za ktorého umrel Kristus. 12 A keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. 13 Preto: ak pokrm pohoršuje môjho brata, nebudem jesť mäso naveky, aby som brata nepohoršil.