Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

1 Toho dňa bude otvorený prameň domu Dávidovmu a obyvateľom Jeruzalema na očistenie od hriechu a od nečistoty.

Zánik modloslužby a falošných prorokov

2 A stane sa toho dňa, hovorí Hospodin Zástupov, že vyhladím mená modiel zo zeme, a nebudú sa viacej spomínať, ba aj tých prorokov i ducha nečistoty vypracem zo zeme.
3 A stane sa, keď bude niekto ešte prorokovať, že mu povedia jeho otec a jeho mať, ktorí ho splodili: Nebudeš žiť, pretože si hovoril lož v mene Hospodinovom, a prekolú ho, jeho otec a jeho mať, ktorí ho splodili, zato, že prorokoval. 4 A stane sa toho dňa, že sa budú hanbiť tí proroci, každý za svoje videnie, keď kedy ktorý prorokoval, ani si neoblečú plášťa zo srsti, aby klamali. 5 Ale každý povie: Ja nie som prorok; som človek, ktorý obrába zem, lebo človek si ma kúpil od mojej mladosti. 6 A keď mu niekto povie: Aké sú to rany na tvojich rukách? riekne: To ma ranili v dome tých, ktorí ma milujú.

Očista Božieho ľudu

7 Meču, zobuď sa na môjho pastiera a na muža, môjho druha, hovorí Hospodin Zástupov! Bi pastiera, a rozpŕchnu sa ovce, a potom zase obrátim svoju ruku na malých.
8 A stane sa po celej tejto zemi, hovorí Hospodin, že dve čiastky v nej budú vyplienené a zomrú, a tretia zostane ponechaná v nej. 9 Ale aj tú tretiu uvediem do ohňa a prepálim ich, ako prepaľujú striebro, a zkúsim ich, ako zkúšajú zlato. On bude vzývať moje meno, a ja ho vyslyším. Poviem: Je mojím ľudom, a on povie: Hospodin, môj Bôh.