1. kapitola

Láskavý prívet istému bratovi Gájovi, pochvala a úpravy.

1 Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v pravde.
2 Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všetkom dobre a že by si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša. 3 Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravde, tak ako ty chodíš v pravde. 4 Väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde. 5 Milovaný verne činíš, čokoľvek robíš bratom a hosťom, 6 ktorí dali tvojej láske svedoctvo pred sborom, ktorých keď vyprevadíš hodne Boha, dobre robíš. 7 Lebo vyšli za jeho meno neberúc ničoho od pohanov. 8 My sme teda podlžni prijímať takých bratov, aby sme boli spolupracovníkmi pravde a cirkvi. 9 Písal som sboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvým medzi nimi, nás neprijíma. 10 Preto ak prijdem, pripomeniem jeho skutky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a nemajúc dosť na tom, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vylučuje ich zo sboru. 11 Milovaný, nenasleduj zlého, ale dobré. Ten, kto činí dobré, je z Boha, ale kto robí zlé, nevidel Boha. 12 Demetriovi dávajú všetci svedoctvo i sama pravda, a my tiež svedčíme, a viete, že naše svedoctvo je pravdivé. 13 Mal by som ti mnoho čo písať, ale nechcem ti napísať černidlom a perom. 14 Lež nadejem sa, že ťa skoro uvidím, a budeme hovoriť ústa k ústam. 15 Pokoj ti! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj priateľov podľa mena.