Predchádzajúca kapitola

98. kapitola

1 <<Žalm.>> Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo učinil divy. Pomohla mu jeho pravica a rameno jeho svätosti. 2 Hospodin oznámil svoje spasenie; odkryl svoju spravedlivosť pred očami národov. 3 Pamätá na svoju milosť a na svoju pravdu, domu Izraelovmu. Všetky končiny zeme uvidia spasenie nášho Boha. 4 Pokrikujte Hospodinovi s radosťou celá zem! Volajte hlasite, plesajte a spievajte žalmy! 5 Spievajte Hospodinovi žalmy pri citare, pri citare, a nech sa počuje hlas chválospevu! 6 Chváľte ho na trúby a zvukom surmity! Pokrikujte radostne pred Kráľom Hospodinom! 7 Nech hučí more a jeho náplň, okruh sveta aj obyvatelia, ktorí bývajú na ňom. 8 Rieky nech od radosti tlieskajú rukami, spolu nech plesajú i vrchy, 9 pred Hospodinom, lebo ide súdiť zem; bude súdiť okruh sveta v spravedlivosti a národy podľa spravedlivého práva.