Predchádzajúca kapitola

97. kapitola

1 Hospodin kraľuje! Nech plesá zem! Nech sa radujú tie mnohé ostrovy! 2 Oblak a mrákava je vôkol neho; spravedlivosť a súd postaťou jeho trónu. 3 Oheň ide pred ním a vôkol páli jeho protivníkov. 4 Jeho blesky osvecujú okruh sveta; vidí to zem a trasie sa. 5 Vrchy sa rozplývajú ako vosk pred Hospodinom, pred Pánom celej zeme. 6 Nebesia oznamujú jeho spravedlivosť, a všetky národy uvidia jeho slávu. 7 Nech sa hanbia všetci, ktorí slúžia rytine, ktorí sa chlúbia modlami! Klaňajte sa mu, všetci bohovia! 8 Počuje to Sion a bude sa radovať, a budú plesať dcéry Judska, pre tvoje súdy, Hospodine! 9 Lebo ty, Hospodine, si ten Najvyšší nad celou zemou; veľmi si vyvýšený nad všetkých bohov. 10 Vy, ktorí milujete Hospodina, majte v nenávisti to, čo je zlé! On ostríha duše svojich svätých; vytrhuje ich z ruky bezbožníkov. 11 Svetlo sa seje spravedlivému a radosť tým, ktorí sú úprimného srdca. 12 Radujte sa, spravedliví, v Hospodinovi a oslavujte pamiatku jeho svätosti!