96. kapitola

1 Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Spievajte Hospodinovi, celá zem! 2 Spievajte Hospodinovi; dobrorečte jeho menu; zvestujte jeho spasenie zo dňa na deň! 3 Rozprávajte jeho slávu medzi národami, všade medzi všetkými ľuďmi jeho divy. 4 Lebo veľký je Hospodin a veľmi chválený; je strašný nad všetkých bohov. 5 Lebo všetci bohovia národov sú modlami; ale Hospodin učinil nebesia. 6 Velebnosť a sláva je pred ním, sila a okrasa v jeho svätyni. 7 Vzdajte Hospodinovi, čeľade národov, vzdajte Hospodinovi česť a silu! 8 Vzdajte Hospodinovi česť jeho mena. Doneste posvätný dar a vojdite do jeho dvorov! 9 Klaňajte sa Hospodinovi v ozdobe svätosti! Traste sa pred jeho tvárou, celá zem! 10 Povedzte medzi národami: Hospodin kraľuje! Áno, aj okruh sveta bude upevnený tak, aby sa nepohnul. Bude súdiť národy spravedlivo. 11 Nech sa radujú nebesia, a nech plesá zem! Nech hučí more i jeho náplň! 12 Nech sa veselí pole a všetko, čo je na ňom! Vtedy nech plesajú i všetky stromy lesa 13 pred Hospodinom, lebo ide, lebo ide súdiť zem! Bude súdiť okruh sveta v spravedlivosti a národy vo svojej pravde.