95. kapitola

1 Poďte, plesajme Hospodinovi! Pokrikujme s radosťou skale svojho spasenia! 2 Predídime jeho tvár s chválou! Pokrikujme mu radostne žalmy! 3 Lebo Hospodin je silný Bôh veľký a veľký Kráľ nad všetkými bohmi, 4 v ktorého ruke sú nevystihlé hlbiny zeme, a končiare vrchov sú jeho. 5 Jeho je more, a on ho učinil, i sušinu sformovaly jeho ruky. 6 Poďte, klaňajme sa a padnime na kolená, kľakajme pred Hospodinom, svojím učiniteľom. 7 Lebo on je náš Bôh, a my sme ľud jeho pastvy, sme stádom jeho ruky. Dnes, ak počujete jeho hlas, 8 nezatvrdzujte svojho srdca jako v Meríbe, jako v deň pokušenia na púšti, 9 kde ma pokúšali vaši otcovia; zkúsili ma aj videli moje dielo. 10 Štyridsať rokov som sa nesnádil s tým pokolením a povedal som: Oni sú ľud, ktorý blúdi srdcom. A oni nepoznali mojich ciest, 11 takže som konečne prisahal vo svojom hneve, že nevojdú do môjho odpočinku.