93. kapitola

1 Hospodin kraľuje. Obliekol velebnosť. Hospodin sa obliekol a opásal sa silou. Áno, upevnil aj okruh sveta, aby sa nepohol. 2 Tvoj trón stojí pevne od pradávna, od večnosti si ty. 3 Rieky pozdvihujú, Hospodine, rieky pozdvihujú svoj hukot; rieky pozdvihujú svoje vlnobitie. 4 Nad hukot mnohých vôd, nad silné vlny morské silnejší je na výsosti Hospodin. 5 Tvoje svedoctvá sú preveľmi isté. Tvojemu domu sluší svätosť, Hospodine, na večné časy.