Predchádzajúca kapitola

92. kapitola

1 Žalm. Pieseň na sobotný deň. 2 Dobre je oslavovať Hospodina a spievať tvojmu menu žalmy, ó, Najvyšší! 3 Zvestovať za rána tvoju milosť a tvoju pravdu po nociach 4 pri nástroji o desiatich strunách, pri harfe, pri ľúbezných zvukoch hudby na citaru. 5 Lebo si ma obveselil, Hospodine, svojím dielom; plesať budem pre skutky tvojich rúk. 6 Aké veľké sú tvoje skutky, Hospodine! Preveľmi hlboké sú tvoje myšlienky. 7 Hovädný človek toho nezná, a blázon tomu nerozumie. 8 Keď aj rastú bezbožníci jako bylina, a kvitnú všetci činitelia neprávosti, je to nato, aby boli vyhladení na večné veky. 9 Ale ty, Hospodine, si najvyšší na veky! 10 Lebo hľa, tvoji nepriatelia, Hospodine, lebo hľa, tvoji nepriatelia zahynú. Rozpŕchnu sa všetci činitelia neprávosti. 11 A vyzdvihneš môj roh ako roh jednorožca; budem poliaty čerstvým olejom. 12 A moje oko sa podíva na tých, ktorí ma strežú; moje uši počujú o zlostníkoch, ktorí povstávajú proti mne. 13 Spravedlivý bude kvitnúť ako palma, porastie do vysoka jako cedra na Libanone. 14 Tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, budú kvitnúť vo dvoroch nášho Boha. 15 Ešte aj v šedinách ponesú ovocie a budú svieži a zelení, 16 aby zvestovali, že je Hospodin priamy, moja skala, a že niet pri ňom nijakej neprávosti.