Predchádzajúca kapitola

91. kapitola

1 Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho. 2 Poviem Hospodinovi: Moje útočište a môj hrad, môj Bôh, na ktorého sa nadejem. 3 Lebo on ťa vytrhne z osídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej. 4 Prikryje ťa svojimi brky, a utečieš sa pod jeho krýdla. Jeho pravda je štítom a paväzou. 5 Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne; 6 nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. 7 Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. 8 Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných. 9 Pretože hovoríš: Ty si, Hospodine, moje útočište, a že si Najvyššieho učinil svojím príbytkom, 10 neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nijaký úder nepriblíži tvojmu stánu. 11 Lebo prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách. 12 Na rukách ťa ponesú, aby si si neuderil svojej nohy o kameň. 13 Stupíš na leva a na jedovatého hada, pošliapeš ľvíča a draka. 14 Pretože sa láskou vinie ku mne, vyslobodím ho; vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Bôh. 15 Bude volať na mňa, a ohlásim sa mu. Ja budem, s ním v jeho súžení, vytrhnem ho a oslávim ho. 16 Nasýtim ho dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie.