Predchádzajúca kapitola

90. kapitola

1 Modlitba Mojžiša, muža Božieho. Pane, ty si nám bol príbytkom z pokolenia na pokolenie. 2 Prv ako boly splodené vrchy, a prv ako si roditeľsky sformoval zem a okruh sveta, od veku na vek si ty silný Bôh! 3 Pôsobíš to, aby sa smrteľný človek biedny navrátil až do prachu, a hovoríš: Navráťte sa, synovia človeka! 4 Lebo tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajší deň, keď pominul, a jako stráž vnoci. 5 Splavuješ ich ako povodeň; sú jako sen; za rána sú jako tráva, ktorá mizne. 6 Toho istého rána, ktorého kvitne, sa mení; večer ju zotnú, a uschne. 7 Lebo hynie od tvojho hnevu a sme predesení tvojou prchlivosťou. 8 Položil si naše neprávosti pred seba, naše tajnosti do svetla svojej tvári. 9 Lebo všetky naše dni idú ta pre tvoj búrlivý hnev; končíme svoje roky jako reč. 10 Dní našich rokov je v tom sedemdesiat rokov, a keď je niekto silnejšieho prirodzenia, trvá osemdesiat rokov, a to ich najlepšie, na čo býva človek hrdý, je únavná práca a márnosť; lebo sa rýchle pominie, a my ta zaletíme. 11 Ale kto zná silu tvojho hnevu, a že jaká je tvoja bázeň, taký je aj tvoj búrlivý hnev? 12 Nauč nás tak počítať naše dni, aby sme uvodili múdrosť do srdca. 13 Navráť sa, Hospodine! Až dokedy? - A zľutuj sa nad svojimi služobníkmi! 14 Nasýť nás hneď ráno svojou milosťou, a budeme plesať a radovať sa po všetky svoje dni. 15 Obveseľ nás podľa dní, v ktorých si nás trápil, podľa rokov, v ktorých sme videli zlé. 16 Nech sa vidí pri tvojich služobníkoch tvoje dielo a tvoja sláva nad ich synmi! 17 Nech je ľúbeznosť Pána, našeho Boha, nad nami, a upevni dielo našich rúk u nás! Prosíme, upevni dielo našich rúk!