Predchádzajúca kapitola

88. kapitola

1 Pieseň. Žalm synov Kórachových. Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Nemoc pokoriť. Vyučujúci Hémana Ezrachitského. 2 Hospodine, Bože môjho spasenia, vodne i vnoci kričím pred tebou. 3 Prosím, nech prijde moja modlitba pred tvoju tvár! Nakloň svoje ucho k môjmu volaniu! 4 Lebo moja duša sa nasýtila rôzneho zlého, a môj život sa priblížil ríši smrti. 5 Počítaný som medzi tých, ktorí sostupujú do jamy; som ako muž bez vlády. 6 Pohodený som medzi mŕtvych; som ako pobití, ležiaci v hrobe, na ktorých sa už viacej nerozpomenieš, a ktorí sú vyťatí od tvojej ruky. 7 Položil si ma do najhlbšej jamy, do tmavých miest v hlbinách. 8 Tvoja prchlivosť doľahla na mňa, a všetky tvoje vlny sa lámu na mne. Ztrápil si ma. Sélah. 9 Vzdialil si mojich známych odo mňa; zošklivil si im ma; som zatvorený a nemôžem vyjsť. 10 Moje oko hynie od trápenia; volám na teba, Hospodine, každý deň; vystieram k tebe svoje ruky. 11 Či asnáď tým, ktorí pomreli, učiníš zázrak? Alebo azda mŕtvi vstanú, aby ťa chválili? Sélah. 12 Či sa bude rozprávať o tvojej milosti v hrobe? O tvojej pravde v zahynutí? 13 Či sa bude znať tvoj zázrak vo tme alebo tvoja spravedlivosť v zemi zabudnutia? 14 Ale ja, Hospodine, volám k tebe pokorne o pomoc, a za rána ťa predchádza moja modlitba. 15 Prečo, ó, Hospodine, zamietaš moju dušu? Prečo skrývaš predo mnou svoju tvár? 16 Utrápený som a zomieram od mladosti; nesiem tvoj strach a desím sa bezradný. 17 Cezo mňa sa vše valí tvoj rozpálený hnev, a tvoje hrôzy ma ničia. 18 Obkľučuje ma to všetko každý deň ako voda; zo všetkých strán sa to spolu hrnie na mňa. 19 Vzdialil si odo mňa priateľa a druha; moji známi sú: tma.