Predchádzajúca kapitola

87. kapitola

1 Synov Kórachových. Žalm. Pieseň. Jeho základ je na vrchoch svätosti. 2 Hospodin miluje brány Siona viacej než všetky príbytky Jakobove. 3 Preslávne sú to veci, ktoré sa hovoria o tebe, ó, mesto Božie! Sélah. 4 Budem pripomínať tým, ktorí ma znajú, Rahaba a Babylon, hľa, Filišteu a Týrus s Kúšom. Povedia: Tento sa tam narodil. 5 A o Sione sa povie: Ten i tamten sa narodil v ňom, a on, Najvyšší, ho upevní. 6 Hospodin bude vypočitovať pri popise národov a povie: Tento sa tam narodil. Sélah. 7 A speváci jako aj od radosti poskakujúci budú vyznávať: Všetky moje pramene sú v tebe.