Predchádzajúca kapitola

86. kapitola

1 Modlitba Dávidova. Nakloň, Hospodine, svoje ucho a vyslyš ma, lebo som biedny a chudobný. 2 Ostríhaj moju dušu, lebo si mi dal svoju milosť. Zachráň svojho služobníka, ty, môj Bože, toho, ktorý sa nadeje na teba. 3 Zmiluj sa nado mnou, Pane, lebo na teba volám každého dňa. 4 Rozveseľ dušu svojho služobníka, lebo k tebe, ó, Pane, pozdvihujem svoju dušu. 5 Lebo ty, Pane, si dobrotivý a hotový odpustiť a máš mnoho milosti pre všetkých, ktorí volajú na teba. 6 Počuj, Hospodine, moju modlitbu a pozoruj na hlas mojich pokorných prosieb. 7 V deň svojho súženia volám na teba, lebo ma vyslýchaš. 8 Nieto takého medzi bohmi, jako si ty, ó, Pane, a niet skutkov, ako sú tvoje. 9 Všetky národy, ktoré si učinil, prijdú a budú sa klaňať pred tebou, Pane, a budú ctiť tvoje meno. 10 Lebo ty si veľký a činíš divy; ty sám jediný si Bôh. 11 Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste, aby som chodil v tvojej pravde, sústreď moje srdce na bázeň svojho mena. 12 Oslavovať ťa budem, Pane, môj Bože, celým svojím srdcom a tvoje meno budem ctiť na veky. 13 Lebo tvoja milosť je veľká nado mnou a vytrhol si moju dušu z najhlbšieho pekla. 14 Ó, Bože, pyšní povstali proti mne, a hajno násilníkov hľadá moju dušu, a nepredstavili si teba pred seba. 15 Ale ty, Pane, si silný Bôh ľútostivý a milosrdný, zhovievajúci, mnohej milosti a pravdy. 16 Obráť svoju tvár ku mne a zmiluj sa nado mnou! Daj svojmu služobníkovi svoju silu a zachráň syna svojej dievky! 17 Učiň pri mne znamenie na dobré, čo keď uvidia tí, ktorí ma nenávidia, budú sa hanbiť, že ty, Hospodine, si mi pomohol a potešil si ma.