Predchádzajúca kapitola

85. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Synov Kórachových. Žalm. 2 Hospodine, ty si bol kedysi láskavý na svoju zem; priviedol si zpät zajatých Jakobových. 3 Odpustil si neprávosť svojho ľudu, prikryl si každý ich hriech. Sélah. 4 Odpratal si všetku svoju prchlivosť; odvrátil si sa od pále svojho hnevu. 5 Navráť sa zase k nám, Bože našeho spasenia, a učiň prietrž svojmu hnevu proti nám! 6 Či sa len na veky budeš hnevať na nás? Či budeš preťahovať svoj hnev na pokolenie a pokolenie? 7 Či nás ty zase neobživíš? Aby sa tvoj ľud zase radoval v tebe? 8 Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť a daj nám svoje spasenie! 9 Chcem počuť, čo hovorí silný Bôh Hospodin. Lebo isteže hovorí pokoj svojmu ľudu a svojim svätým, len aby sa zase nenavracovali k bláznovstvu. 10 Áno, blízke je jeho spasenie tým, ktorí sa ho boja, aby prebývala sláva v našej zemi. 11 Milosť a pravda sa stretnú; spravedlivosť a pokoj sa bozkajú. 12 Pravda bude pučať zo zeme, a spravedlivosť bude hľadieť z nebies. 13 Vtedy aj Hospodin dá dobré, a naša zem vydá svoju úrodu. 14 Spravedlivosť pojde popredku, a dobré položí svoje kroky na cestu.