Predchádzajúca kapitola

84. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Na nápev: Gitťanka. Synov Kórachových. Žalm. 2 Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodine Zástupov! 3 Práhne, i hynie moja duša túžbou po sieňach Hospodinových. Moje srdce a moje telo plesajú oproti silnému Bohu živému. 4 Ešte len aj vrabec najde dom a lastovička sebe hniezdo, v ktorom složí svoje mláďatá, tvoje oltáre, Hospodine Zástupov, môj Kráľu a môj Bože! 5 Blahoslavení sú tí, ktorí bývajú v tvojom dome; tí ťa budú večne chváliť. Sélah. 6 Blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v tebe; blahoslavení, v ktorých srdci sú urovnané cesty. 7 Tí, ktorí idú dolinou Plaču, pokládajú si ju za prameň, i včasný dážď ju pokrýva rôznym požehnaním. 8 Idú od sily k sile a ukazujú sa pred Bohom na Sione. 9 Hospodine, Bože Zástupov, čuj moju modlitbu, pozoruj, Bože Jakobov! Sélah. 10 Ty, náš štítu, vidz, ó, Bože, a pohliadni na tvár svojho pomazaného! 11 Lebo lepší je deň v tvojich dvoroch než inde tisíc. Radšej volím sedieť na prahu v dome svojho Boha než bývať v stánoch bezbožnosti. 12 Lebo Hospodin Bôh je slncom a štítom. Ľúbeznosť a slávu udieľa Hospodin. Neodoprie ničoho dobrého tým, ktorí chodia v úprimnosti. 13 Hospodine Zástupov, blahoslavený človek, ktorý sa nadeje na teba!