Predchádzajúca kapitola

82. kapitola

1 Žalm Azafov. Bôh stojí v shromaždení silného Boha; súdi v strede bohov 2 a hovorí: Dokedy budete súdiť nespravedlivo a hľadieť na osobu bezbožných? Sélah. 3 Súďte chudobného a sirotu podľa pravdy; vyhláste biedneho a núdzneho za spravedlivého! 4 Vyprostite chudobného a biedneho, vytrhnite ho z ruky bezbožníkov! 5 Ale nevedia ani nerozumejú; chodia vo tme; pohybujú sa všetky základy zeme. 6 Ja som bol povedal: Bohovia ste a synovia Najvyššieho vy všetci. 7 Avšak zomriete jako iný človek a padnete jako jeden z kniežat. 8 Povstaň, ó, Bože, súď zem, lebo ty budeš dediť medzi všetkými národami.