Predchádzajúca kapitola

81. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Na nápev: Gitťanka. Azafov. 2 Plesajte Bohu, našej sile! Pokrikujte radostne Bohu Jakobovmu. 3 Vezmite žaltár a dajte bubon, citaru ľúbych zvukov i s harfou! 4 Trúbte na trúbu na novmesiac, na splnmesiac, v deň nášho sviatku. 5 Lebo je to ustanovením Izraelovi, poriadkom Boha Jakobovho. 6 Dal to na svedoctvo v Jozefovi, keď bol vyšiel proti Egyptskej zemi, kde som počúval jazyk, ktorého som neznal. 7 Povedal: Oprostím jeho plece zpod bremena; jeho ruky prejdú ta od murárskej nádoby. 8 Volal si v súžení, a vytrhnul som ťa; ohlásil som sa ti zo skrýše hromu; zkúšal som ťa pri vodách sváru. Sélah. 9 Povedal som: Počuj, môj ľude, a dám ti svedoctvo, tebe, Izraelu, ak ma chceš počuť. 10 Nebude u teba cudzieho boha, ani sa nebudeš klaňať bohu cudziny. 11 Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme. Otvor svoje ústa na široko, a naplním ich. 12 Ale môj ľud neposlúchol môjho hlasu, a Izrael sa mi nechcel poddať. 13 A preto som ho pustil, aby robili podľa námyslu svojho srdca, aby chodili podľa svojich rád. 14 Ó, keby ma bol počúval môj ľud! Keby bol Izrael chodil po mojich cestách! 15 Len ešte málo, a bol by som zohol ich nepriateľov a obrátil svoju ruku na ich protivníkov. 16 Tí, ktorí nenávidia Hospodina, boli by sa mu lichotne korili, a ich čas by bol trval až na veky. 17 Bol by ich kŕmil jadrom pšenice. A bol by som ťa sýtil medom zo skaly.