Predchádzajúca kapitola

80. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Na nápev: Ľalie. Svedoctvo. Žalm Azafov. 2 Pastieru Izraelov, prosíme, nakloň svoje ucho! Ty, ktorý šetrne vodíš Jozefa jako stádo, ktorý tróniš na cherubínoch, zaskvej sa! 3 Pred Efraimom, Benjaminom a Manassesom zobuď svoju hrdinskú silu a poď nám na záchranu! 4 Ó, Bože, navráť nás a daj svietiť svojej tvári, a budeme spasení! 5 Hospodine, Bože Zástupov, až dokedy budeš horieť hnevom na modlitbu svojho ľudu? 6 Kŕmiš ich chlebom sĺz a napájaš ich slzami z vedra. 7 Učinil si nás našim súsedom predmetom sváru, a naši nepriatelia sa nám smejú medzi sebou. 8 Bože Zástupov, navráť nás a daj svietiť svojej tvári, a budeme spasení! 9 Vinič si preniesol z Egypta; zahnal si pohanov a zasadil si ho. 10 Upratal si pred ním a dal si, aby zapustil svoje korene a naplnil zem. 11 Jeho tôňa pokryla vrchy, a jeho révy narástly jako cedry silného Boha. 12 Vyhnal svoje letorasty až k moru a svoje výhonky až k veľkej rieke. 13 Prečo si rozboril jeho ohrady, aby ho všetci, ktorí idú cestou, otrhávali? 14 Rozrýva ho diviak z lesa, a spása ho poľná zver. 15 Bože Zástupov, navráť sa, prosíme! Pohliadni z nebies a vidz a navštív tento vinič! 16 Zaštíť, čo sadila tvoja pravica, i mládnik, ktorý si zmocnil pre seba. 17 Vinič je spálený ohňom, srezaný; hynú od žehrania tvojej tvári. 18 Nech je tvoja ruka nad mužom tvojej pravice, nad synom človeka, ktorého si zmocnil pre seba. 19 A neuhneme zpät od teba, obživ nás, a budeme vzývať tvoje meno. 20 Hospodine, Bože Zástupov, navráť nás! Daj svietiť svojej tvári a budeme spasení!