Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Gitťanka. Žalm Dávidov. 2 Hospodine, náš Pane, jaké slávne je tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal svoju slávu na nebesiach! 3 Z úst nemluvniat a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si moc pre svojich protivníkov, aby si umlčal nepriateľa a pomstiaceho sa. 4 Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil, 5 myslím si: Čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ! 6 Učinil si ho málo menším než je Bôh; korunoval si ho slávou a cťou. 7 Učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk; všetko si položil pod jeho nohy: 8 ovce, voly, to všetko, áno, ešte i divú zver poľnú, 9 nebeské vtáctvo a morské ryby - čo chodí stezkami mora. 10 Hospodine, náš Pane, jaké slávne je tvoje meno na celej zemi!