Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

1 Žalostná pieseň Dávidova, ktorú spieval Hospodinovi pre slová Kúša, syna Jeminiho. 2 Hospodine, môj Bože, k tebe sa utiekam; zachráň ma od všetkých tých, ktorí ma prenasledujú, a vytrhni ma! 3 Aby neuchvátil nepriateľ ako lev moju dušu a neroztrhal, keď by nebolo, kto by vytrhnul! 4 Hospodine, môj Bože, ak som to urobil, ak je neprávosť na mojich rukách, 5 ak som odplácal zlým tomu, kto žil so mnou v pokoji (Áno, vytrhoval som zo zlého toho, ktorý sa mi protivil bez príčiny!), 6 vtedy nech honí nepriateľ moju dušu a nech ju dostihne a pošliape môj život na zem a moju slávu nech položí do prachu. Sélah. 7 Povstaň, ó, Hospodine, vo svojom hneve! Povznes sa na vzteklosť mojich protivníkov, zobuď sa a pospieš ku mne, ty, ktorý si rozkázal súd. 8 A obstúpi ťa shromaždenie ľudí, a navráť sa nad ním na výsosť! 9 Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodine, podľa mojej spravedlivosti a podľa neviny, ktorá je pri mne. 10 Nech je raz koniec zlosti bezbožných, a postav pevne spravedlivého. Ale však ten, kto zkúša srdcia a ľadviny, je spravedlivý Bôh. 11 Môj štít je u Boha, ktorý zachraňuje úprimných srdcom. 12 Bôh je spravedlivý sudca a silný Bôh sa hnevá na bezbožného každý deň. 13 Ak sa neobráti, naostrí svoj meč; natiahol svoje lučište a namieril ho 14 a prihotovil si smrteľnú zbroj, svoje šípy urobil pre bezľútostných prenasledovníkov. 15 Hľa, počal neprávosť, tehotnel trápením a splodil lož. 16 Kopal jamu a vykopal ju a padnul do dolu, ktorý urobil. 17 Jeho trápenie sa obráti na jeho hlavu, a jeho ukrutnosť sostúpi na jeho temä. 18 Oslavovať budem Hospodina podľa jeho spravedlivosti a spievať menu Najvyššieho Hospodina žalmy.