Predchádzajúca kapitola

76. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru na neginót. Žalm Azafov. Pieseň. 2 Bôh je známy v Judsku; jeho meno je veľké v Izraelovi. 3 V Sáleme povstal jeho stán, a jeho bydlisko bolo položené na Sione. 4 Tam polámal ohnivé šípy lučišťa, štít a meč, i vojnu. Sélah. 5 Svetlý si ty a nádherný, prichádzajúci od vrchov koristi. 6 Olúpení sú mužovia udatného srdca; usnuli svojím spánkom, a niktorí mužovia silní nenašli svojich rúk. 7 Od tvojho žehrania, Bože Jakobov, tvrde usnul i voz i kôň. 8 Ty si strašný, ty, a kto by obstál pred tvojou tvárou, keď sa zapáli tvoj hnev?! 9 Keď dávaš z neba čuť rozsudok, zem sa bojí a tíchne, 10 vtedy, keď povstáva Bôh, aby súdil, aby spasil všetkých pokorných zeme. Sélah. 11 Lebo i prudký hnev človeka ťa musí chváliť; a ostatok takých hnevom opášeš. 12 Sľubujte Hospodinovi, svojmu Bohu, sľuby a plňte ich, všetci, ktorí ste vôkol neho! Nech donášajú Prehroznému dary. 13 On odníma ducha kniežatám; je strašný kráľom zeme.