Predchádzajúca kapitola

75. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru jako: Nezahub! Žalm Azafov. Pieseň. 2 Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme. A že je blízke tvoje meno, o tom rozprávajú tvoje divy. 3 Lebo si povedal: Keď prijde uložený čas, ja budem súdiť spravedlivo. 4 Keď sa rozplýva zem a hrôzou všetci jej obyvatelia, vtedy ja postavím jej stĺpy tak, aby stály. Sélah. 5 Hovorím bláznom: Nebláznite! A bezbožníkom: Nepozdvihujte rohu! 6 Nepozdvihujte proti Najvyššiemu svojho rohu! Nehovorte tvrdošijne! 7 Lebo nie od východu ani od západu ani nie od púšte prichádza povýšenie. 8 Ale Bôh, sudca, jedného ponižuje a druhého povyšuje. 9 Lebo kalich je v ruke Hospodinovej, a víno sa v ňom pení: je plný miešaného, a bude nelievať z neho, ba ešte i jeho kvasnice vysrkajú a vypijú všetci bezbožníci zeme. 10 Ale ja budem zvestovať skutky Pánove na veky; spievať budem Bohu Jakobovmu žalmy. 11 A poutínam všetky rohy bezbožníkov; vyvýšené budú rohy spravedlivého.