72. kapitola

1 Šalamúnov. Bože, svoje súdy daj kráľovi a svoju spravedlivosť synovi kráľovmu, 2 aby súdil tvoj ľud v spravedlivosti a tvojich biednych múdrym súdom. 3 Vtedy donesú vrchy ľudu pokoj i vŕšky v spravedlivosti. 4 Bude súdiť biednych z ľudu, pomôže synom biedneho a rozdrtí utláčateľa. 5 Budú sa ťa báť, kým len bude slnce, a dokiaľ bude trvať mesiac, pokolenie pokolení. 6 Sostúpi jako dážď na pôkos a jako tichý dážď hojný, kropiaci zem. 7 Za jeho dní bude kvitnúť spravedlivý, a bude veľký pokoj, kým len bude trvať mesiac. 8 A bude panovať od mora po more a od rieky až po konce zeme. 9 Pred ním sa budú skláňať obyvatelia pustín, a jeho nepriatelia budú lízať prach. 10 Kráľovia Taršíša a ostrovov donesú pôcty; kráľovia zo Šéby a Sáby budú obetovať dary. 11 A budú sa mu klaňať všetci kráľovia; všetky národy mu budú slúžiť. 12 Lebo vytrhne chudobného, volajúceho, a biedneho a toho, kto nemá spomocníka. 13 Zľutuje sa nad slabým a chudobným a duše chudobných spasí. 14 Vykúpi ich dušu z útisku a z násilia, a ich krv je drahá v jeho očiach. 15 A budú žiť a budú mu dávať zlato zo Šéby, a vždy sa budú modliť za neho. Žehnať ho budú každého dňa. 16 Bude hojnosť obilia v zemi hore na temeni vrchov; jeho úroda bude šumieť ako Libanon, a ľudia z mesta budú kvitnúť ako bylina zeme. 17 Jeho meno bude na veky; dokiaľ trvá slnce, bude trvať i jeho meno. Ľudia sa ním budú žehnať; všetky národy ho budú blahoslaviť. 18 Nech je požehnaný Hospodin Bôh, Bôh Izraelov, ktorý sám jediný činí divy. 19 A nech je požehnané meno jeho slávy až na veky! A nech je celá zem naplnená jeho slávou! Ameň, ameň. 20 Tým sa končia modlitby Dávida, syna Izaiho.