Predchádzajúca kapitola

71. kapitola

1 K tebe, Hospodine, sa utiekam. Nech sa nemusím hanbiť na veky! 2 Vytrhni ma vo svojej spravedlivosti a vysloboď ma! Nakloň svoje ucho ku mne a zachráň ma! 3 Buď mi skalou obydlia, kam by som vždycky vošiel. Rozkázal si zachrániť ma, lebo mojou skalou a mojou pevnosťou si ty. 4 Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti prevrátenca a zlostníka! 5 Lebo ty si mojím očakávaním, Pane, Hospodine, mojou nádejou od mojej mladosti. 6 Na teba sa spolieham od narodenia; ty si ten, ktorý si ma odlúčil od života mojej matky. V tebe je moja chvála neprestajne. 7 Som ako zázrak mnohým. Ale ty si mojím silným útočišťom. 8 Nech sú moje ústa naplnené tvojou chválou, každý deň tvojou nádherou. 9 Neodvrhni ma v čase staroby; neopusti ma, keď zhynie moja sila. 10 Lebo moji nepriatelia hovorili proti mne zlé, a tí, ktorí strežú moju dušu, sa spolu radili. 11 a hovorili: Bôh ho opustil; hoňte a chyťte ho, lebo niet toho, kto by ho vytrhnul. 12 Bože, nevzdiaľuj sa odo mňa! Môj Bože, ponáhľaj sa mi na pomoc! 13 Nech sa hanbia a zhynú, ktorí útočia na moju dušu! Nech sa pokryjú hanbou a studom ako rúchom tí, ktorí hľadajú moje zlé. 14 Ale ja budem vždycky čakať a budem pridávať ku všetkej tvojej chvále chválu. 15 Moje ústa budú rozprávať tvoju spravedlivosť, každého dňa tvoje spasenie, lebo neznám tomu počtu. 16 Prijdem v hrdinskej sile Pána Hospodina; budem pripomínať tvoju spravedlivosť, len teba samého. 17 Bože, učil si ma od mojej mladosti, a až doteraz zvestujem tvoje divy. 18 A tak až do staroby a do šedín, ó, Bože, ma neopusti, dokiaľ neoznámim svojmu pokoleniu tvojho ramena a každému, ktoré prijde, tvojej hrdinskej sily. 19 A tvoja spravedlivosť, ó, Bože, sahá až na výsosť. Ktože je rovný tebe, Bože, ktorý činíš také veľké veci?! 20 Ty, ktorý si nám bol dal vidieť mnohé a veľké súženia a zlé veci, zase nás oživíš a zase nás vyvedieš z priepastí zeme. 21 Rozmnožíš moju veľkosť a obrátiac sa potešíš ma. 22 A ja ťa tiež budem chváliť na harfe, tvoju pravdu, môj Bože! Budem ti spievať žalmy pri citare, Svätý Izraelov! 23 Moje rty budú plesať, lebo ti budem spievať žalmy, i moja duša, ktorú si vykúpil. 24 I môj jazyk bude každý deň rozprávať o tvojej spravedlivosti, lebo sa budú hanbiť, lebo rumenieť budú tí, ktorí hľadajú moje zlé.