Predchádzajúca kapitola

70. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. Pripomínať. 2 Bože, pospieš ma vytrhnúť, Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc! 3 Nech sa hanbia a rumenejú tí, ktorí hľadajú moju dušu! Nech uhnú zpät a stydia sa tí, ktorí chcú moje zlé. 4 Nech sa obrátia zpät pre svoju hanbu tí, ktorí vo zlom hovoria: Aha, aha! 5 Nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú, a tí, ktorí milujú tvoje spasenie, nech vždycky hovoria: Nech je velebený Bôh! 6 Ale ja som biedny a chudobný; Bože, ponáhľaj sa ku mne! Mojou pomocou a mojím vysloboditeľom si ty! Hospodine, neodkladaj!