Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru na neginót; na nápev: Ôsma... Žalm Dávidov. 2 Hospodine, nekáraj ma vo svojom hneve a netresci ma vo svojej prchlivosti! 3 Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, lebo som zomdlený; uzdrav ma, Hospodine, lebo moje kosti sa chvejú zdesením; 4 aj moja duša sa veľmi chveje. A ty, ó, Hospodine, dokedy?!- 5 Navráť sa zase, Hospodine, vytrhni moju dušu; zachráň ma pre svoju milosť. 6 Lebo v smrti nieto rozpomienky na teba, a kto ťa bude oslavovať v hrobe?! 7 Ustal som vo svojom úpení; každú noc máčam svoju posteľ slzami, slzami polievam svoje ležište. 8 Moja tvár uvädla od trápenia, zostárla pre všetkých a tak mnohých mojich protivníkov. 9 Odstúpte odo mňa všetci, ktorí páchate neprávosť, lebo Hospodin počul hlas môjho plaču, 10 áno, počul Hospodin moju pokornú prosbu; Hospodin prijal moju modlitbu. 11 Hanbiť sa budú a zdesení súc budú sa veľmi triasť všetci moji nepriatelia. Nazpät sa obrátia a budú sa hanbiť razom.