Predchádzajúca kapitola

66. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Pieseň. Žalm. Pokrikujte radostne Bohu, celá zem! 2 Ospevujte slávu jeho mena! Pokladajte si jeho chválu za slávu! 3 Recte Bohu: Jaký hrozný si čo do svojich diel! Pre veľkosť tvojej sily budú sa ti lichotne koriť tvoji nepriatelia. 4 Celá zem, všetko a všetci sa ti budú klaňať a budú ti spievať žalmy, ospevovať budú tvoje meno. Sélah. 5 Poďte a vidzte skutky Boha! Hrozný je čo do činu pri synoch človeka! 6 Obrátil more na sušinu; cez rieku prešli pešo; tam sme sa radovali v ňom! 7 Vo svojej hrdinskej sile panuje na veky; jeho oči pozorujú národy; spurní nech sa nepovyšujú! Sélah. 8 Dobrorečte, národy, nášmu Bohu a dajte čuť hlas jeho chvály, 9 ktorý zachoval našu dušu pri živote a nedal, aby sa pohla naša noha. 10 Lebo si nás zkúsil, Bože; prepálil si nás v ohni, jako sa prepaľuje striebro. 11 Bol si nás uviedol do siete; bremeno si bol položil na naše bedrá. 12 Bol si vysadil mizerného človeka na našu hlavu; boli sme vošli do ohňa a do vody, a vyviedol si nás do hojnosti. 13 A preto vojdem do tvojho domu so zápalnými obeťami; splním ti svoje sľuby, 14 to, čo vyriekly moje rty, a povedaly moje ústa vtedy, keď mi bolo úzko. 15 Zápalné obeti tučných baránkov ti budem obetovať, s kadivom škopcov; pripravím vola s kozlami. Sélah. 16 Poďte, čujte všetci, ktorí sa bojíte Boha, a budem rozprávať, čo učinil mojej duši. 17 Na neho som volal svojimi ústy, a vyvyšoval som ho svojím jazykom. 18 Keby som bol hľadel na neprávosť vo svojom srdci, nebol by vyslyšal Pán. 19 Ale Bôh vyslyšal a pozoroval na hlas mojej modlitby. 20 Požehnaný Bôh, ktorý neodmietnul mojej modlitby a neodňal odo mňa svojej milosti.