Predchádzajúca kapitola

63. kapitola

1 Žalm Dávidov, keď bol na Judskej púšti. 2 Bože, ty si môj silný Bôh. Hľadám ťa hneď za svitania. Moja duša žízni túžbou po tebe; moje telo práhne po tebe vo vyschlej zemi a zomdlenej bez vody. 3 Tak budem hľadieť na teba v svätyni, aby som videl tvoju silu a tvoju slávu. 4 Lebo tvoja milosť je lepšia ako život. Moje rty ťa budú velesláviť. 5 Tak ti budem dobrorečiť po celý svoj život; v tvojom mene budem pozdvihovať svoje ruky. 6 Jako tukom a sadlom bude sa tam sýtiť moja duša, a moje ústa ťa budú chváliť plesajúcimi rty. 7 Keď sa rozpomínam na teba na svojej loži, za nočných stráží, rozmýšľam o tebe. 8 Lebo si mi bol na pomoci, a preto budem plesať v tôni tvojich krýdel. 9 Moja duša ľne k tebe idúc za tebou. Tvoja pravica ma zdržuje. 10 Ale oni hľadajú moju dušu na záhubu a preto sostúpia do spodku zeme. 11 Vydajú ho ostriu meča; budú za podiel líškam. 12 Ale kráľ sa bude radovať v Bohu. Chváliť sa ním bude každý, kto prisahá na neho, lebo budú zapchané ústa tým, ktorí hovoria lož.