Predchádzajúca kapitola

57. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Nezahub! Zlatý žalm Dávidov. Z času, keď utekal pred Saulom a bol sa skryl v jaskyni. 2 Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k tebe utieka moja duša, a nech sa utečiem do tône tvojich krýdel dokiaľ neprejde zkaza. 3 Volám na Najvyššieho Boha, na silného Boha, ktorý dokonáva za mňa. 4 Pošle z nebies a zachráni ma, potupí toho, ktorý dychtí, aby ma pohltil. Sélah. Bôh pošle svoju milosť a svoju pravdu. 5 Moja duša je medzi ľvami; líham medzi soptiacimi oheň, medzi synmi človeka, ktorých zuby sú jako kopija a jako strelné šípy a ich jazyk je ako ostrý meč. 6 Vyvýš sa nad nebesia, Bože, nad celú zem tvoja sláva! 7 Boli pripravili mojim krokom sieť; zohnuli moju dušu; vykopali predo mnou jamu; ale sami padli do nej. Sélah. 8 Moje srdce je hotové, Bože; moje srdce je hotové, spievať ti budem a oslavovať ťa budem žalmami. 9 Zobuď sa, moja slávo; zobuď sa, harfo a citaro, nech zobudím rannú zoru! 10 Chváliť ťa budem medzi národami, ó, Pane, žalmy ti budem spievať medzi ľuďmi. 11 Lebo tvoja milosť je veľká a sahá až po nebesia a tvoja pravda až po najvyššie oblaky. 12 Vyvýš sa nad nebesia, ó, Bože; nad celú zem nech sa vyvýši tvoja sláva!